האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הערב הילולת כ”ק מרן אדמו”ר ה’אביר יעקב’ מסדיגורא זצוק”ל

‍‍ד טבת תשעג

הערב – ה’ טבת ימלאו חמישים ושתיים שנים ליום עלותו לגנזי מרומים של מרן הרה”ק רבי אברהם יעקב בעל ‘אביר יעקב’ מסדיגורא זי”ע, מגדולי האדמו”רים בארה”ק, מראשי מועצת גדולי התורה, וממייסדי אגודת ישראל ומעצבי דרכה, שנתבקש לישיבה של מעלה ביום ה’ לחודש טבת תשכ”א. 

מרן האדמו”ר זי”ע היה מגדולי האדמו”רים בשעתו. נודע בהנהגתו הטמירה באצילות נדירה כנצר קודש למלכות בית רוזין. נודע כעמוד צלותהון דישראל ואיש מופת נפלא, שרבים נושעו על ידו בכח ברכותיו ותפילותיו. היה מראשי מועצת גדולי התורה ונאמן ביתה של תנועת אגודת ישראל, ממכווני דרכה וממעצבי דמותה. בעת הקמת החינוך העצמאי התמסר רבות לביסוסו הרחבתו וקיומו, לאחר שראה בכך עוגן הצלה לבני הנוער בארץ הקודש.

לכבוד יום הילולא תתקיים הערב בבית המדרש ‘אביר יעקב’ שליד ביהכ”נ ע”ש קדושי אנטפול, ברח’ אוליפנט 17 סעודת הילולא בראשות בן אחותו כ”ק אדמו”ר מקאפיטשניץ שליט”א, שגדל על ברכיו בשנות ילדותו ונעוריו והיה ליד ימינו, ובראשות רב ביהמ”ד הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט”א, ובהשתתפות חשובי הרבנים וזקני החסידים לבית סאדיגורה־רוז’ין, שזכו עוד להסתופף בצל קדשו של בעל ההילולא.

בית מדרשו של מרן אדמו”ר זי”ע הקרוי על שמו ‘אביר יעקב’ הוא היום המרכז הרוחני החרדי של תל אביב ומפיץ אור התורה והחסידות בכל רחבי העיר, ויש לו השפעה רבה על הסביבה כולה.
בסעודת ההילולא יצוינו פעולותיו הברוכות של תלמוד תורה ‘אביר יעקב’ בתל אביב שהוקם בשנת תשע”א, שנת היובל להסתלקותו של אדמו”ר זיע”א לגנזי מרומים, ובו מתחנכים קרוב למאה תלמידים כ”י.

מחר, יום שלישי, בשעה 1:00 בצהריים יעלו חשובי החסידים והרבנים בראשות כ”ק אדמו”ר מקאפיטשניץ שליט”א לציון קדשו בחלקת אדמו”רי בית רוז’ין בביה”ח שבנחלת יצחק. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

תגובות סגורות