האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

שבט

א’ שבט

רבי יהודה א”ש אב”ד סאבראנץ בן המהר”ם א”ש – תרכ”ב

הרה”ק ר’ אברהם משולם זלמן אב”ד אוסטראה ב”ר צבי אשכנזי (החכם צבי) זי”ע – תקל”ז

הרה”ק ר’ נתן נטע מחעלם ב”ר אברהם ברוידא זי”ע (בעמח”ס נטע שעשועים)- תקע”ב

הגאון ר’ אלעזר לאזי ב”ר יוסף ברלין מהמבורג זצ”ל (בעמח”ס משנת (ד)ר’ אל(י)עזר) – תקע”ד

הרה”ק ר’ משה שיק ב”ר יוסף זי”ע מחוסט (המהר”ם שי”ק) – תרל”ט

הרה”ק ר’ משה יחיאל ב”ר אברהם שלמה הלוי מאוז’ורוב זי”ע (בעמח”ס אש דת ובאר משה) – תשל”א

הגאון ר’ אברהם יהודה ב”ר יעקב פרבשטיין זצ”ל ראש ישיבת כנסת ישראל חברון – תשנ”ז

הגאון ר’ בנימין ב”ר אריה מרדכי לייבוש רבינוביץ זצ”ל דומ”ץ ירושלים (בעמח”ס משכנות הרועים) – תשס”ב

ב’ שבט

הרה”ק ר’ מנחם מענדל ב”ר אברהם זי”ע אב”ד ניקלסבורג (בעמח”ס שו”ת צ”צ)

ב’ שבט – תכ”א

הרה”ק ר’ מנחם מענדל ב”ר אברהם זי”ע אב”ד ניקלסבורג (בעמח”ס שו”ת צ”צ) – תכ”א

הרה”ק ר’ משולם זוסיא מהאניפולי ב”ר אליעזר ליפמן זי”ע בעמח”ס מנורת זהב)- תק”ס ב’ שבט ה-תק”ס

הרה”ק ר’ שמחה בונם קאליש מאוטווצק ב”ר מנחם מענדל מווארקא זי”ע – תרס”ז ב’ שבט ה-תרס”ז

אשר בן יעקב משבטי י-ה
ב’ שבט ב-ש”כ

ג’ שבט

רבי משה יהודה לייב מקוטנא -תרכ”ה

הרה”ק ר’ יוסף ב”ר מנחם מאמשינוב זי”ע – תרס”ו

ד’ שבט

הרה”ק ר’ משה יהודה לייב מסאסוב ב”ר יעקב זי”ע – תקס”ז

הרה”ק ר’ אברהם ב”ר אלכסנדר הכהן כ”ץ מקאליסק זי”ע – תק”ע

ר’ ישראל ב”ר מסעוד אבוחצירא זי”ע ה”באבא סאלי” מנתיבות – תדש”מ

ה’ שבט

הרה”ק ר’ חיים צאנזער מחכמי בראד ב”ר נחום זי”ע – תק”מ

הרה”ק ר’ יהודה אריה לייב ב”ר אברהם מרדכי אלטר מגור זי”ע (בעמח”ס שפת אמת) – תרס”ה
הגאון ר’ שלמה זלמן ב”ר ישראל חיים פרידמן זצ”ל אב”ד ראחוב לוגאנו – תש”מ

ו’ שבט

הרה”ק ר’ יצחק מקאליש ב”ר אהרן אריה הגדול מפרמישלאן זי”ע – ת”ר

הגאון ר’ יום טוב ליפמן ב”ר ישראל זצ”ל (בעמח”ס עונג יום טוב) – תרל”ט

הרה”ק ר’ חיים צבי ב”ר חנניא יו”ט ליפא טייטלבוים זי”ע אב”ד סיגוט (בעמח”ס עצי חיים) – תרפ”ו

הרה”ק ר’ דוד יצחק אייזיק ב”ר ברוך פנחס רבינוביץ מסקאליא ניו יארק זי”ע – תשל”ט

ז’ שבט

הרה”ק ר’ ישראל חריף מסטאנוב ב”ר שלמה, תלמיד הבעש”ט זי”ע – (בעמח”ס תפארת ישראל) –

הרה”ק ר’ דוד מלעלוב ב”ר שלמה זי”ע – תקע”ד

הרה”ק ר’ נתן דוד מפארצובא ב”ר יעקב יצחק מביאלא זי”ע (בעמח”ס ואלה הדברים שנאמרו לדוד) – תק”צ

הרה”ק ר’ מרדכי דוד מדאמבראווא ב”ר צבי הירש אונגר זי”ע – תר”ז

הרה”ק ר’ חיים זעליג משרענצק )תלמיד החוזה( ב”ר יחיאל מיכל זי”ע (בעמח”ס ניצוצי זהר) – תר”ז

הגאון ר’ יצחק אהרן ב”ר מרדכי זאב הלוי סג”ל איטינגא זצ”ל (בעמח”ס שו”ת מהרי”א הלוי) – תרנ”א

ח’ שבט

רבי צבי מבוטשטש
ח’ שבט ה-תקע”ד

רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא – הר הזיתים
ח’ שבט ה-תשל”ח

רבי צבי מבוטשטש “נטע שעשועים” ב”ר יעקב
ח’ שבט ה-תקע”ד

רבי שמואל משינווא “רמתיים צופים”
ח’ שבט ה-תרל”ג

ט’ שבט
רבנו ניסים ב”ר ראובן גירונדי זצ”ל (בעמח”ס חידושי הר”ן ושו”ת הר”ן) – קל”ו
רבי ישראל יעקב מבילקמין ברמ”מ מרימנוב תר”ט

רבי יעקב היילבורן אב”ד זנטא תלמיד הגרע”א תר”ט

הגאון ר’ יהוסף ב”ר מנחם שווארץ זצ”ל (בעמח”ס תבואת הארץ) – תרכ”ה

הגאון ר’ יעקב ב”ר יצחק מרדכי קטינא זצ”ל (רחמי האב) – תר”נ

י’ שבט
הרה”ק ר’ מאיר קצנלנבוגן מפדאווא ב”ר יצחק זי”ע (המהר”ם פדאווא) – שכ”ה
הרה”ק ר’  נתן אשכנזי בן החכם צבי תקל”ח

“הרה”ק ר’ שלום מזרחי דידיע שרעבי זי”ע (בעמח”ס סידור הרש”ש) – תקל”ז

הרה”ק ר’ שלמה מלוצק ב”ר אברהם זי”ע (בעמח”ס דברת שלמה) – תקע”ג

הגאון ר’ יששכר שלמה ב”ר יצחק טייכטל זצ”ל הי”ד אב”ד פישטיאן (בעמח”ס שו”ת משנה שכיר) – תש”ה

הרה”ק ר’ יוסף יצחק ב”ר שלום דובער מליובאוויטש זי”ע (הריי”ץ) – תש”י

י”ג שבט

רבי יעקב שמשון מזאסלאב ב”ר פנחס מקוריץ
י”ג שבט ה-תקס”ח

רבי מרדכי מלכוביטש תלמיד ר”ש מקרלין
י”ג שבט ה-תקס”ח

י”ד שבט

הרה”ק ר’ יעקב יהושע ב”ר צבי הירש פולק אב”ד פרנקפורט דמיין זי”ע (בעמח”ס פני יהושע) – תקט”ז

הרה”ק ר’ יחיאל דנציגר האדמו”ר הזקן מאלכסנדר ב”ר שרגא פייביל מגריצא זי”ע – תרנ”ד

הרה”ק ר’ אהרן אריה (ארון לייב) מנדבורנה וקאליש זי”ע (בעמח”ס יד אהרן) – תרנ”ח

ט”ו שבט

הגאון ר’ חיים מרדכי ב”ר מנחם מאניש מרגליות זצ”ל (בעמח”ס שערי תשובה) – תקפ”ג

הרה”ק ר’ גדליה אהרן ב”ר יצחק יואל מליניץ זי”ע (בעמח”ס חן אהרן) – תרל”ח

רבי שלמה מרדזימין ב”ר יעקב אריה
ט”ו שבט ה-תרס”ג

ט”ז שבט

רבי דוד מקולומאי תלמיד הבעש”ט ב”ר שלמה
ט”ז שבט ה-תצ”ב

רבי אשר צבי מאוסטראה “מעיין החכמה” ב”ר דוד
ט”ז שבט ה-תקע”ג

רבי יעקב מזבלטוב ב”ר דוד
ט”ז שבט ה-תרמ”א

י”ז שבט

רבי משה מקיטוב תלמיד הבעש”ט
י”ז שבט ה-תצ”ח

כ”ג שבט

רבי יהושע רוקח, המהר”י מבעלזא
כ”ג שבט ה-תרנ”ד

2 תגובות אל “שבט”

 1. שלמה says:

  ברצוני לדעת האם יש לכם מידע על תאריך פטירה של הרה”ק רבי דוד ב”ר משה יצחק הלוי סופר המכונה בשם רבי דוד מהאניפולי זיע”א? מקובל שהוא מתלמידי המגיד ממעזריטש ואולי אפי מתלמידי הבעש”ט הקדוש זיע”א.
  אשמח אם תוכלו לשלוח לי גם כל המידע שיש לך עליו.
  בתודה מראש,
  שלמה סופר
  [email protected]

 2. admin says:

  שלום רב
  אודות להערת שלמה תוקנה הטעות אודות המוכיח מפולנאה
  חן חן לך ורב תודות

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.