האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

טבת

א’ טבת

רבי אברהם משה מפשיסחא
א’ טבת ה-תקפ”ט

רבי יאיר בכרך
א’ טבת ה-תס”ב

ב’ טבת

רבי יעקב צבי האדמן”ר מפוריסוב
ב’ טבת ה-תרמ”ט

ג’ טבת

רבי אברהם מסטרטין
ג’ טבת ה-תרכ”ה

רבי חיים שמואלביץ ר”י מיר
ג’ טבת ה-תשל”ט

ד’ טבת

: רבי גרשון העניך ליינער – האדמו”ר מראדזין‬
‫בעל התכלת ו”סדרי טהרה”‬
ד’ טבת ה-תרנ”א

ה’ טבת

רבי אהרן מטיטייב

בן ר’ צבי בנן של מרן הבהש”ט
ה’ טבת ה-תקפ”ט

רבי אברהם יעקב פרידמן [השני] מסדיגורא
ה’ טבת ה-תשכ”א

ו’ טבת

רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם – דברי יחזקאל – האדמו”ר משינאווע‬

בן הרה”ק ר’ חיים מצאנז
ו’ טבת ה-תרנ”ט
רבי יעקב ריישער – חק יעקב, שדות יעקב
ו’ טבת ה-תצ”ג
ז’ טבת

רבי צבי

בן ר’ ישראל הבעש”ט
ז’ טבת ה-תק”מ

רבי מרדכי יוסף ליינר מאיזביצא
ז’ טבת ה-תרי”ד

רבי יחזקאל פאנעט
ז’ טבת ה-תרט”ו

ר’ צבי הערש מקאמינקא

בן ר’ דוד

נפטר  ז’ טבת תקמ”א

רבי יום טוב ליפמאן
ז’ טבת ה-תרנ”ג

ח’ טבת

רבי יחזקאל מאוסטרובצה
ח’ טבת ה-תש”ג

ט’ טבת

עזרא הסופר

ט’ טבת ג-תמ”ב

רבי יוסף הנגיד

ט’ טבת ד-תתקכ”ד

ר’ יהודה ממעליץ

בן ר’ יעקב

נפטר תרל”ט

י’ טבת

זכריה הנביא
י’ טבת ג-תמ”ח

ר’ נתן מברעסלעוו

בן ר’ נפתלי הערץ

נפטר תר”ה

י”א טבת
רבי יהושע הורוויץ בעמח”ס עטרת יהושע

בן ר’ מאיר
י”א טבת ה-תרע”ד

רבי משה מאוסטראה בעמח”ס ערוגות הבשם

בן ר’ הלל
י”א טבת ה-תקמ”ה

רבי שלמה אייגר
י”א טבת ה-תרי”ב

י”ב טבת

רבי משה מפשעווארסק בעמח”ס אור פני משה

בן ר’ יצחק הלוי
י”ב טבת ה-תקס”ו

רבי מדרכי חיים מסלונים
י”ב טבת ה-תשי”ד

י”ג טבת
ר’ מנחם מענדיל מווישאווע בעמח”ס שארית ישראל

בן ר’ ישראל
רבי יצחק אייזיק מאוסטראה
י”ג טבת ה-תצ”ה

רבי משה מלעלוב

בן ר’ דוד
י”ג טבת ה-תרי”א

י”ד טבת

רבי לוי יצחק מסטפין
י”ד טבת ה-תרל”ד

ט”ו טבת

רבי אברהם יוסף גרינוואלד בנו של בעל הערוגות בושם
ט”ו טבת ה-תרפ”ח

ר’ רפאל מבערשאד

בן ר’ יעקב יוקל

ט”ו טבת תקפ”ז

רבי חיים מרדכי מנדבורנה ב”ר איתמר
ט”ו טבת ה-תשל”ח

י”ז טבת

רבי אריה לייב מווישניצא בעמח”ס אריה דבי עילאי

בן ר’ חיים
י”ז טבת ה-תר”י

רבי יעקב קראנץ – המגיד מדובנא

בן ר’ זאב
י”ז טבת ה-תקס”ה

רבי אפרים פישל מסטריקוב תלמיד המגיד

בן ר’ יוסף יהודה לייב
י”ז טבת ה-תקפ”ה

רבי פנחס עפשטיין
י”ז טבת ה-תש”ל

י”ח טבת

רב הונא בר מר זוטרא
י”ח טבת ד-רל”א

רבי צבי אלימלך שפירא בעמח”ס בני יששכר

ר’ פסח
י”ח טבת ה-תר”א

רבי פנחס אפשטיין ראב”ד ירושלים ב”ר ישעיה
י”ח טבת ה-תש”ל

רבי חיים שמואל הורביץ מחנטשין

ב”ר אליעזר
י”ח טבת ה-תרע”ו

י”ט טבת

רבי יעקב ממעליץ בעמח”ס זרע היעקב

ב”ר נפתלי צבי מרופשיץ
י”ט טבת ה-תקצ”ט

רבי אלימלך מרודניק

ב”ר מנחם ישכר דוב מפשבורסק
י”ט טבת ה-תר”ט

רבי אברהם שמואל בנימין סופר מפרשבורג ב”ר משה
י”ט טבת ה-תרל”ב

רבי יעקב לנדא מיעזוב ב”ר אברהם מטשכנוב
י”ט טבת ה-תרנ”ד

רבי אריה לייב הלר – קצות החושן
י”ט טבת ה-תקע”ג

כ’ טבת

רבינו משה בן מיימון – הרמב”ם
כ’ טבת ד-תתקס”ה

רבי שמחה ישכר דב מצשינוב ב”ר יחזקאל שרגא
כ’ טבת ה-תרע”ד

רבי ישראל רייך מבודפסט ב”ר קאפיל
כ’ טבת ה-תשס”ו

כ”א טבת

רבי לייב “מוכיח” מפולנאה ב”ר יחיאל מיכל
כ”א טבת – שנת תק”ל
רבי ישראל דב מווילדניק “שארית ישראל
כ”א טבת ה-תר”י

כ”ב טבת

רבי אברהם מטיקטין “פתח הבית” ב”ר גדליהו
כ”ב טבת ה-תקפ”א

רבי שמואל העליר אב”ד צפת
כ”ב טבת ה-תרמ”ד

רבי אברהם אייגר מלובלין ב”ר יהודה לייב
כ”ב טבת ה-תרע”ד

רבי שלום משאץ-לונדון ב”ר מרדכי יוסף משה
כ”ב טבת ה-תשי”ח

כ”ג טבת

רבי יעקב כהן פאפרש מחב”ס “שב יעקב”
כ”ג טבת ה-ת”ק

רבי יצחק זרחיה ב”ר יהושע “אבי החיד”א”
כ”ג טבת ה-תקכ”ה

כ”ד טבת

רבי נפתלי כ”ץ מפוזן “סמיכת חכמים” ב”ר יצחק
כ”ד טבת ה-תע”ט

רבי מאיר מח”ס “מהר”ם א”ש” ב”ר יהודה לייב
כ”ד טבת ה-תרי”ב

רבי שמואל מסוכטשוב “שם משמואל” ב”ר אברהם
כ”ד טבת ה-תרפ”ו

רבי יוסף מיאמפולי ב”ר יחיאל מיכל מזלוטשוב
כ”ד טבת ה-תקע”ב

רבי אליהו אליעזר דסלר “מכתב מאליהו” ב”ר ראובן
כ”ד טבת ה-תשס”ו

רבי משה מרדכי מלעלוב ב”ר שמעון נתן נטע
כ”ד טבת א-תשמ”ז

רבי שניאור זלמן מלאדי
כ”ד טבת ה-תקע”ג

רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד, אב”ד יארע, בנו של בעל הערוגות בושם
כ”ד טבת

כ”ה טבת

רבי משה צבי מסאוורן ב”ר שמעון שלמה
כ”ה טבת ה-תקצ”ח

רבי יוסף רויזין מטלז-סלונים ב”ר יצחק
כ”ה טבת ה-תרמ”ה

רבי אליהו מאיר פייבלזון מיקטרינוסלב ב”ר ברוך
כ”ה טבת ה-תרפ”ח

כ”ו טבת

רבי אברהם חיים מזלוטשוב ב”ר גדליה משה
כ”ו טבת ה-תר”ח

רבי הלל מרדושיץ ב”ר יצחק ומנ”כ ברדושיץ
כ”ו טבת ה-תרס”א

רבי אלכסנדר שמואל מלבוב “ראש המזבח” ב”ר פנחס דוד
כ”ו טבת ה-תרס”ה

כ”ז טבת

רבי שמשון הירש מפרנקפורט ב”ר רפאל
כ”ז טבת ה-תרמ”ט

רבי מנשה יצחק מאיר מזידטשוב ב”ר אשר ישעיה
כ”ז טבת ה-תשל”א

רבי אברהם שמחה קפלן אב”ד צפת
כ”ז טבת ה-תשמ”ט

כ”ט טבת

רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר
כ”ט טבת ה-תר”ע

תגובה אחת אל “טבת”

  1. איגוד צאצאי סטרעטין העולמי says:

    בבקשה נא להוסיף לרשימת ההילולות בתאריך י”א אייר – הרה”ק רבי יהודה צבי מסטרעטין זי”ע נלב”ע בשנת תר”ד

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.