האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

אדר

א’ אדר

רבי אברהם אבן עזרא
א’ אדר ד-תתקנ”ד

רבי שבתאי כהן – הש”ך
א’ אדר א’ ה-תכ”ג

רבי יצחק אייזיק מכפר ספרין
א’ אדר ה-תק”ס

רבי אליעזר ליפא מחמלניק
א’ אדר ה-תקס”ו

הרה”ק ר’ אורי הכהן מסאמבור ב”ר אפרים צבי זיע”א
א’ אדר ב’ ה-תר”ע

רבי ברוך הלברשטאם
א’ אדר ה-תרס”ו
לביוגרפיה מורחבת >

רבי לייבל (ליבוש) לופטביער
א’ אדר ה-תרע”ט

רבי יצחק מאיר מזינקוב
א’ אדר ה-תרט”ו

ב’ אדר

רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד
ב’ אדר ה-ת”ש

רבי יום-טוב מהרי”ט אלגזי
ב’ אדר ה-תקס”ב

רבי ארון לייב מפרמישלן
ב’ אדר ה-תקע”ג

אדמו”ר “ויגד יעקב” מפאפא
ב’ אדר ה-תש”ב

האדמו”ר ה”בית ישראל” מגור
ב’ אדר ה-תשל”ז

ג’ אדר

רבי מרדכי יפה בעל הלבושים
ג’ אדר ב’ ה-שע”ב

רבי אליהו דוד רבינוביץ – האדר”ת
ג’ אדר א’ ה-תרס”ה

ד’ אדר

הובא לקבורה מהר”מ רוטנבורג
ד’ אדר ב’ ה-ס”ז

רבי לייב שרה’ס
ד’ אדר א’ ה-תקנ”א

רבי זאב וולף מטשרני-אוסטראה
ד’ אדר ה-תקפ”ג

ה’ אדר

רבי שמואל אבא שפירא מסלוויטא
ה’ אדר ה-תרכ”ד

רבי ישעיה מושקאט מפראג
ה’ אדר ה-תרכ”ח

ו’ אדר

רבי נפתלי דב אמסטרדם
ו’ אדר ה-תרע”ו

ז’ אדר

משה רבינו ע”ה
ז’ אדר ב-תפ”ח

רבי שלמה אפרים מפראג – ה”כלי יקר”
ז’ אדר ב’ ה-שע”ט

רבי יצחק יעקב בן רבי יודא לייבוש, מחכמי אש ואור
ז’ אדר ב’ ה-תר”ה

ח’ אדר

רבי שמואל דוד אונגר מנייטרא
ח’ אדר ה-תש”ה

ט’ אדר

רבי ישראל יעקב מחוסט
ט’ אדר ב’ ה-תרפ”ט

רבי שמואל שמעלקא קליין
ט’ אדר ה-תרל”ה

י”א אדר

רבי יוסף רוזין – הגאון מרוגטשוב
י”א אדר ה-תרצ”ו

י”ב אדר

רבי אלטר טפליקר
י”ב אדר ה-תרע”ט

י”ג אדר

רבי חיים יעקב נפתלי זילבערבערג
י”ג אדר ה-תר”צ

רבי נחמן מטשערין
י”ג אדר ה-תרנ”ד

רבי יהודה החסיד
י”ג אדר ד-תתקע”ז

רבי ישראל איסרליש
י”ג אדר ה-שכ”ח

רבי משה פיינשטיין
י”ג אדר ב’ ה-תשמ”ו

רבי משה מרדכי מפילוב
י”ד אדר ה-תרפ”ט

רבי צבי קודנייבר – “קב הישר”
ט”ו אדר א’ ה-ת”ל

ט”ז אדר

אדמו”ר ה”פני מנחם” מגור
ט”ז אדר ה-תשנ”ו

י”ז אדר

רבי יצחק מבויאן-וינה
י”ז אדר ה-תרע”ז

י”ח אדר

רבי חנוך העניך מאלכסנדר
י”ח אדר ה-תר”ל

י”ט אדר

רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה
י”ט אדר ה-תרפ”ח

רבי יוסף חיים זוננפלד
י”ט אדר ב’ ה-תרצ”ב

רבי דוד שפירא
י”ט אדר ה-תרל”ד

רבי יהודה גרינוואלד
י”ט אדר ה-תר”פ

כ’ אדר

רבי יוסף דומ”ץ וואליע
כ’ אדר ה-תרל”ב

רבי יואל סירקיש – הב”ח
כ’ אדר ה-ת”א

כ”א אדר

רבי אלימלך (וויסבלום) מליז’נסק
כ”א אדר ה-תקמ”ו

רבי ישעיה פריוועס
כ”א אדר ה-תרס”ג

כ”ב אדר

רבי אליהו מאיזמיר – “שבט מוסר”
כ”ב אדר ה-תפ”ט

כ”ה אדר

רבי יהודה לייבוש בילגרייער
כ”ה אדר ב’ ה-ת”ר

רבי גרשון מקיטוב
כ”ה אדר א’ ה-תקכ”א

כ”ו אדר

רבי אליעזר ליפמאן
כ”ו אדר ה-תקע”ג

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.