האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

צדיקים

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍כד תמוז תשע

ישמח משה

תולדות חייו ופעליו של מרן בעל הישמח משה המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍ד תמוז תשע

רבינו תם

קורות חייו של מרן רבינו תם ושיטתו לגבי זמני בין השמשות וצאת הכוכבים המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍כו סיון תשע

מאור ושמש

ר’ קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין בן ר’ אהרן הלוי נולד בניישטאדט *   *   *   *   * רבותיו: ר’ אלימלך מליזנסק , החוזה מלובלין, ר’ מנחם מענדיל מרימנוב *   *  ... המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍כו סיון תשע

פנים מאירות

ר’ מאיר בן ר’ יצחק נפטר יום כ”ז סיון תק”ץ אב”ד אייזנשטאדט מורשתו הרוחנית: פנים מאירות טמון בבית העלמין העתיק באייזנשטאדט המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍יד סיון תשע

ר’ חיים מוולוזין

תולדות ר' חיים מוואלוזין המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍יב סיון תשע

ר’ שמואל רוזנברג מאונסדורף

ר’ שמואל בן ר’ ישראל יונה צבי אב”ד אונסדורף מידע אודות מקום קבורתו בבית העלמין באונסדורף המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍ג ניסן תשע

ר’ בנימין זאב וואלף מזבריז

ר’ בנימין זאב וואלף מזבאריז בן מרן רבי יחיאל מיכל – המגיד מזלוטשוב נפטר ג’ ניסן תרפ”ב מסופר בשם כ”ק מרן אדמו”ר ה”אמרי חיים”... המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍כה אדר ב' תשע

האוהב ישראל מאפטא

תולדות האוהב ישראל מאפטא המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍כה אדר ב' תשע

תפארת שלמה ראדומסק

מרן בעל התפארת שלמה מראדומסק המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍יח אדר ב' תשע

ר’ יואל סירקיש הב”ח

סיפור על הב"ח המשך קריאה