האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

האוהב ישראל מאפטא

וזרח השמש

רבי אברהם יהושע העשיל זצ”ל נולד בשנת תקט”ו, לאביו ר’ שמואל אב”ד בעיר חדש. נו”נ להרבי ר’ העשיל אב”ד קראקא, המהר”ם מלובלין, מהר”ם מפאדובה ועוד.

האיש מקדש

היה חתנו של רבי יעקב מטורטשין.

רבותיו

בהיותו אב”ד קולבסוב הגיע אל המגיד הק’ ממעזריטש, ולאחר מכן קנה את תורת החסידות אצל רבותיו המגיד מזלוטשוב זצ”ל ואצל הרבי ר’ אלימלך מליז’ענסק, שחיבבובו מאד.

רבנותו

קולבוסוב, אפטא, יאסי. פעם הבטיח לתושבי אפטא כי תמיד יקרא על שם עירם, הרב מאפטא.

תלמידיו

מבין תלמידיו נמנו גדולי עולם, הצדיק רבי ישכר בער מראדושיץ, השר שלום מבעלז, רבי יוסף מיאריטשוב ועוד.

מורשתו הרוחנית

ספרו הידוע “אוהב ישראל“, שעל שמו הוא אף מכונה,  על מצבתו ציוה לחרות שהיה אוהב ישראל, זאת למרות שציוה שלא לכתוב על מצבתו שום שבח.

סוף ימיו

בסוף ימיו עבר למעזיבוז, וביום ה’ בניסן תקפ”ה נצחו אראלים את המצוקים , ונטמן בתוך האוהל הק’ של הבעש”ט.

וזה נוסח המצבה:

“פ”נ הרב אדמו”ר אוהב ישראל מ”ה אברהם יהושע העשיל מק’ אפטא בהרב החסיד ועניו שלשלת היוחסין מ’ שמואל ז”ל. נפ’ ה’ ניסן תקפ”ה. לעת זקנותו תקע אהלו של תורה פ”ק מעזבוז ולו דומי’ תהילה ובמקום גדולתו שם ענותנותו, אשר יצוה את בניו שלא לכתוב על מצבתו שבחות. תנצב”ה.”

צאצאיו

השאיר אחריו שני בנים – הרה”ק רבי יצחק מאיר מזינקוב, והרה”ק רבי יוסף משה ממעזיבוז.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.