האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

רבינו תם

רבינו תם זי”ע‬
‫רבינו נולד בשנת ד”א תת”ס לאביו רבינו מאיר‬
‫מרומברג שהיה חתן רש”י הקדוש זי”ע )אחיו‬
‫הגדולים היו הרשב”ם והריב”ם(. בנערותו למד‬
‫אצל אביו ואצל אחיו הגדול הרשב”ם ואצל רבינו‬
‫יוסף טוב עלם, נהג ישיבה גדולה ברומבורג ואח”כ‬
‫בטרויש, מעולם לא קיבל ע”ע משרת הרבנות כי‬
‫עסק בעניני מסחר, כמ”ש הוא עצמו בספר הישר‬
‫סי’ תקצ”ח, אעפ”כ נהרו אליו מכל העולם לשאול‬
‫פיו כמו באורים ותומים. כשהיה ר”ת בן מ”א שנה‬
‫היה מסע הצלב ה-2 והנוצרים הרגו באכזריות‬
‫גדולה אלפי ישראל רח”ל, וביום ז’ סיון באו נוסעי‬
‫הצלב לעיר רומברג ושללו כל הונו, והכוהו‬
,‫באכזריות, וקרעו רח”ל ס”ת לפניו לקרעים‬
‫והשליכו אותו על פני חוצות, וע”י נס גדול ניצול‬
‫ר”ת ממות ע”י שר אחד. י”ג שנה אח”כ נתיישב‬
‫בטרויש מקום זקנו רש”י, ומשם לחם מלחמתה‬
‫של תורה. כתב בסדר הדורות שבאותו שנה שמת‬
‫בו ר”ת, הוא שנת ד”א תתקל”א, העלילו הנוצרים‬
,‫עלילת דם רח”ל על היהודים שישבו קרוב לעירו‬
‫וביום כ’ סיון נשרפו רח”ל נ”ז נפשות על מדורות‬
‫העקידה הי”ד, ור”ת גזר על אותו היום שיהיה צום‬
‫ואבל ליהודי צרפת וענגלאנד וקימו את דבריו‬
‫וקבעוהו לצום לדורות, וכב’ שבועות אחר מעשה‬
‫נורא הנ”ל שכ”כ היה מצער עצמו ר”ת ז”ל שביום‬
.‫ד’ תמוז ויאסף אל עמיו זי”ע ועכי”א‬
‫מקורות: ספר זכרונם לברכה‬

רבינו תם זי”ע‬

‫רבינו יעקב נולד בשנת ד”א תת”ס לאביו רבינו מאיר מרומברג שהיה חתן רש”י הקדוש זי”ע (אחיו הגדולים היו הרשב”ם והריב”ם). הראשון מבעלי התוספות.

בנערותו למד אצל אביו ר’ מאיר ואצל אחיו הגדול הרשב”ם ואצל רבינו יוסף טוב עלם,

נהג ישיבה גדולה ברומבורג ואח”כ בטרויש, מעולם לא קיבל ע”ע משרת הרבנות כי עסק בעניני מסחר, כפי שכותב בעצמו בספר הישר סי’ תקצ”ח, אעפ”כ נהרו אליו מכל העולם לשאול פיו כמו באורים ותומים.

כשהיה ר”ת בן ארבעים ואחת, היה מסע הצלב ה-2 והנוצרים הרגו באכזריות גדולה אלפי ישראל רח”ל, וביום ז’ סיון באו נוסעי הצלב לעיר רומברג ושללו כל הונו, והכוהו, באכזריות, וקרעו רח”ל ס”ת לפניו לקרעים והשליכו אותו על פני חוצות, וע”י נס גדול ניצול ר”ת ממות ע”י שר אחד.

י”ג שנה אח”כ התיישב בטרויש מקום זקנו רש”י, ומשם לחם מלחמתה של תורה. מובא בסדר הדורות שבאותו שנה שמת בו ר”ת, הוא שנת ד”א תתקל”א, העלילו הנוצרים, עלילת דם רח”ל על היהודים שישבו קרוב לעירו וביום כ’ סיון נשרפו רח”ל חמישים ושבע יהודים על מדורות העקידה הי”ד, ור”ת גזר על אותו היום שיהיה צום ואבל ליהודי צרפת ואנגליה, וקיימו את דבריו וקבעוהו לצום לדורות, וכעבור שני שבועות אחר מעשה נורא הנ”ל, שהיה מצער מאוד את ר”ת ז”ל, ביום ד’ תמוז נאסף אל עמיו זי”ע ועכי”א

‫מקורות: ספר זכרונם לברכה

שיטת רבנו תם

רבינו תם גם ידוע בשיטתו הידועה “שיטת רבינו תם” שכידוע נחלק על כך עם סבו רש”י הקדוש. בהקשר לסידור הארבעה הפרשיות בתפילין כאשר לשיטתו הסדר הוא כך: “קדש” “והיה כי יביאך” “והיה אם שמוע” “שמע”. ולשיטת סבו רשי הקדוש השיטה היא שונה “קדש” “והיה כי יביאך” “שמע” “והיה אם שמוע”. רבים נוהגים להניח מדי יום תפילין רבנו תם, וזאת רק לאחר שהניחו תפילין של רש”י.

כמו כן מוכר וידוע מלוח השנה שקיים “זמן על פי שיטת רבנו תם” כאשר הוא מחדש חידוש בסוגיית הזמנים של בין השמשות וצאת הכוכבים, ישנם חסידים ואנשי מעשה שמתנהגים על פי משנתו, ומחמירים על עצמם לנהוג על פי שיטתו.

נטמן בבית העלמין העתיק בעיר ראמרו שבצרפת


 

 

category_sticky_post: 0

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.