ו' תשרי
ז' תשרי
ח' תשרי
ט' תשרי
ר' שלום שרעבי - הרש"ש
י' תשרי תקל"ז
פרטים נוספים