ר' שלום אליעזר מראצפערט הי"ד
ט"ז תשרי תש"ד
פלא יועץ
כ' תשרי
פרטים נוספים
רבי אברהם אייגר מלובלין ב”ר יהודה לייב
כ"ב תשרי תרע”ד
חתם סופר
כ"ה תשרי
פרטים נוספים
ר' אהרן מזיטומיר
כ"ו תשרי תקע"ז