כ"ז תשרי
ר' שמואל לאנדא בן הנודה ביהודה
כ"ח תשרי תקצ"ח
שמעון הצדיק
כ"ט תשרי ג' תמ"ט
מהר"צ חיות
ל תשרי תרמ"ז
ר' יוסף ענגיל
א' חשוון תר"פ