ר' נתן אדלר
כ"ז אלול תק"ס י"א תקס"ג
שאול המלך
כ"ח אלול ב"'א תתפ"ב
ר' נפתלי הירץ מפינטשוב
כ"ט אלול תרנ"ד
בעל שם ממיכלשטאט
ד' תשרי תר"ח
פרטים נוספים
ה' תשרי