ר' יעקב ישראל מטשערקאס
כ"ב אלול תרס"ג
ר' אורי מסטרעליסק
כ"ג אלול תקפ"ו
פרטים נוספים
החפץ חיים
כ"ד אלול תרצ"ג
פרטים נוספים
המגיד מזלוטשוב
כ"ה אלול
ר' אליהו צרפתי מפאס
כ"ו אלול תקס"ה