האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

תמוז

א’ תמוז

א’ תמוז
רבי קלוינימוס בן ר’ אהרן מקראקא בעל המאור ושמש
א’ תמוז  ה-תקפ”ג
רבי שלמה הלברשטם מבאבוב
א’ תמוז  ה-תרס”ה
רבי חיים אלעזר וואקס מקאליש ב”ר אברהם יהודה
א’ תמוז  ה-תרמ”ט
רבי משה צבי ב”ר בנימין זאב פוקס – יד הרמה
א’ תמוז  ה-תרע”א
רבי שלמה ב”ר יוסף גאנצפריד -מאונגוור
א’ תמוז  ה-תרמ”ו
ב’ תמוז
רבי נחמן ב”ר יצחק מהורדנקה
ב’ תמוז  ה-תקכ”ה
רבי מרדכי זאב ב”ר יצחק אהרן אינטנגא – מפרשי הים
ב’ תמוז  ה-תרכ”ג
רבי אברהם מטריסק ב”ר מרדכי מטשרנוביל
ב’ תמוז  ה-תרמ”ט
ד’ תמוז
רבי יעקב ב”ר מאיר רבנו תם -מרומרוג
ד’ תמוז  ד-תתקל”א
רבי פנחס ב”ר צבי הירש הורביץ -בעל הפלאה
ד’ תמוז  ה-תקס”ה
רבי יהושע העשיל מקמרנא -תלמיד החוזה
ד’ תמוז  ה-ת
ה’ תמוז
רבי ישראל ב”ר מאיר הלוי מסטשוב -מאפטא
ה’ תמוז  ה-תר”ה
רבי בצלאל יהושע ב”ר יחיאל מיכל -מגלינא
ה’ תמוז  ה-תר”ע
רבי עזריאל מאיר ב”ר אברהם אייגר -מלובלין
ה’ תמוז  ה-תש”א
ו’ תמוז
רבי משה ב”ר יעקב שמשון -מקוסוב
ו’ תמוז  ה-תרפ”ו
רבי אהרן ב”ר נתן לוין
ו’ תמוז  ה-ת”ש
רבי ישראל יעקב בהר”ש אלגזי -קהלת יעקב
ו’ תמוז  ה-תקט”ז
רבי ברוך ב”ר יהושע יחזקאל- מליפניק
ז’ תמוז  ה-תקפ”ח
רבי שמחה בונם ב”ר אברהם מרדכי אלתר -מגור
ז’ תמוז  ה-תשנ”ב
ח’ תמוז
רבי שאול ב”ר אריה לייב -מאמשטרדם
ח’ תמוז  ה-תק”ן
רבי שמעון שלמה ב”ר משה צבי -מסאוורן
ח’ תמוז  ה-תר”ח
רבי מאיר הורוויץ
ח’ תמוז  ה-תרל”ז
רבי מרדכי מקוזמיר ב”ר אברהם מטריסק
ח’ תמוז  ה-תרע”ח
ט’ תמוז
רבי יעקב ב”ר אליעזר טמר’לש
ט’ תמוז  ה-תל”ח
רבי יקותיאל יהודה ב”ר צבי -מצאנז -קלויזנבורג
ט’ תמוז  ה-תשנ”ד
רבי יוסף מבארשא
ט’ תמוז  ה-תר”פ
י’ תמוז
רבי עזריאל מאיר ב”ר אברהם אייגר -מלובלין
י’ תמוז  ה-תש”א
י”א תמוז
רבי צבי הירש -מזידיטשוב ב”ר יצחק אייזיק -מספרין
י”א תמוז  ה-תקצ”א
רבי מרדכי ב”ר יחיאל מיכל -מקראמניץ
י”א תמוז  ה-ת
רבי אברהם ב”ר יוסף דמשק -מקרקא
י”א תמוז  ה-תר”ז
רבי אלחנן ווסרמן -מברנוביץ
י”א תמוז  ה-תש”א
י”ב תמוז
רבי יעקב אשכנזי “בעל הטורים” ב”ר אשר -הרא”ש
י”ב תמוז  ה-ק”ח
י”ג תמוז
רבי חיים ב”ר שמחה כהן רפפורט
י”ג תמוז  ה-תקל”א
רבי מרדכי -מקרמניץ ב”ר יחיאל מיכל מזלטשוב
י”ג תמוז  ה-תקע”ז
י”ד תמוז
רבי יוסף די טראני מהרי”ט ב”ר משה מבי”ט
י”ד תמוז  ה-שצ”ט
ט”ו תמוז
רבי אלעזר מריישא ב”ר אלימלך מרודניק
ט”ו תמוז  ה-תר”ע
רבי יעקב משה ב”ר אליעזר צבי -מקאמרנא
ט”ו תמוז  ה-ת
ט”ז תמוז
רבי דוד היילפרין – מאוסטראה
ט”ז תמוז  ה-ת
רבי דוד משה ב”ר אליעזר זאב – מקרטשניף
ט”ז תמוז  ה-תשכ”ט
רבינו חיים ב”ר משה ן’ עטר – אור החיים
ט”ז תמוז  ה-תק”ג
י”ז תמוז
רבי מטוליטולה ב”ר אשר הרא”ש
י”ז תמוז  ה-ק”ט
רבי חיים צבי ב”ר דוד יהודה מנהיימר -מאונגוור
י”ז תמוז  ה-תרמ”ו
רבי שמואל שאטין כץ -מפרנקפורט “מהרשש”ך
י”ח תמוז  ה-תע”ט
רבי משה דוד ב”ר אשר אשכנזי -מטולטשבה
י”ח תמוז  ה-תרט”ז
רבי יהושע ב”ר יוסף -מטומשוב
י”ח תמוז  ה-תרס”ז
י”ט תמוז
רבי אהרן שמואל ב”ר ישראל -מקרקא
י”ט תמוז  ה-תל”ח
רבי מאיר ב”ר יוסף תאומים
י”ט תמוז  ה-ת
כ’ תמוז
רבי אברהם מתתיהו ב”ר מנחם נחום -משטפינשט
כ’ תמוז  ה-תרצ”ג
כ”א תמוז
רבי אליהו בעל שם ב”ר משה לואנץ
כ”א תמוז  ה-שצ”ו
רבי יעקב יוסף -מאוסטראה
כ”א תמוז  ה-תקנ”א
כ”ב תמוז
רבי שלמה ב”ר נחום -מקארלין
כ”ב תמוז  ה-תקנ”ב
רבי דוד ב”ר מנחם מנדל -מקוצק
כ”ב תמוז  א-תרל”ג
רבי ישראל יוסף ב”ר אליעזר דוד -מראדושיץ
כ”ב תמוז  א-תרצ”ז
כ”ג תמוז
רבי משה ב”ר יעקב קורדובירו
כ”ג תמוז  ה-ש”ל
כ”ד תמוז
רבי יצחק יואל -מקונטקוזבה ב”ר גדליה -מליניץ
כ”ד תמוז  ה-תרמ”ה
רבי שמואל יצחק ב”ר יחיאל מיכל לנדא -מסוכטשוב
כ”ד תמוז  ה-תרע”ה
כ”ה תמוז
רבי מאיר הלוי מאפטא
כ”ה תמוז  ה-תקצ”א
רבי ישעיה ב”ר דוד לייב זלברשטין -מוויצן
כ”ה תמוז  ה-ת”ץ
כ”ז תמוז
רבי יצחק ב”ר יוסף משה חריף -מסאמבור
כ”ז תמוז  ה-תקע”ג
רבי נחום טרביטש
כ”ז תמוז  ה-תר”ז
כ”ח תמוז
רבי אלעזר ב”ר אלימלך מליזנסק
כ”ח תמוז  ה-תקס”ו
רבי משה ב”ר צבי טייטלבוים -מאוהל
כ”ח תמוז  א-תר”א
רבי נחמן כהנא -מספינקא
כ”ח תמוז  ה-תרס”ד
כ”ט תמוז
רבי שלמה ב”ר יצחק -רש”י
כ”ט תמוז  ד-א’ תמוז

רבי קלוינימוס בן ר’ אהרן מקראקא בעל המאור ושמש

א’ תמוז  ה-תקפ”ג

רבי שלמה הלברשטם מבאבוב

א’ תמוז  ה-תרס”ה

רבי חיים אלעזר וואקס מקאליש ב”ר אברהם יהודה

א’ תמוז  ה-תרמ”ט

רבי משה צבי ב”ר בנימין זאב פוקס – יד הרמה

א’ תמוז  ה-תרע”א

רבי שלמה ב”ר יוסף גאנצפריד -מאונגוור

א’ תמוז  ה-תרמ”ו

ב’ תמוז

רבי נחמן ב”ר יצחק מהורדנקה

ב’ תמוז  ה-תקכ”ה

רבי מרדכי זאב ב”ר יצחק אהרן אינטנגא – מפרשי הים

ב’ תמוז  ה-תרכ”ג

רבי אברהם מטריסק ב”ר מרדכי מטשרנוביל

ב’ תמוז  ה-תרמ”ט

ד’ תמוז

רבי יעקב ב”ר מאיר רבנו תם -מרומרוג

ד’ תמוז  ד-תתקל”א

רבי פנחס ב”ר צבי הירש הורביץ -בעל הפלאה

ד’ תמוז  ה-תקס”ה

רבי יהושע העשיל מקמרנא -תלמיד החוזה

ד’ תמוז  ה-ת

ה’ תמוז

רבי ישראל ב”ר מאיר הלוי מסטשוב -מאפטא

ה’ תמוז  ה-תר”ה

רבי בצלאל יהושע ב”ר יחיאל מיכל -מגלינא

ה’ תמוז  ה-תר”ע

רבי עזריאל מאיר ב”ר אברהם אייגר -מלובלין

ה’ תמוז  ה-תש”א

ו’ תמוז

רבי משה ב”ר יעקב שמשון -מקוסוב

ו’ תמוז  ה-תרפ”ו

רבי אהרן ב”ר נתן לוין

ו’ תמוז  ה-ת”ש

רבי ישראל יעקב בהר”ש אלגזי -קהלת יעקב

ו’ תמוז  ה-תקט”ז

ז’ תמוז

רבי ברוך ב”ר יהושע יחזקאל- מליפניק

ז’ תמוז  ה-תקפ”ח

רבי שמחה בונם ב”ר אברהם מרדכי אלתר -מגור

ז’ תמוז  ה-תשנ”ב

ח’ תמוז

רבי שאול ב”ר אריה לייב -מאמשטרדם

ח’ תמוז  ה-תק”ן

רבי שמעון שלמה ב”ר משה צבי -מסאוורן

ח’ תמוז  ה-תר”ח

רבי מאיר הורוויץ

ח’ תמוז  ה-תרל”ז

רבי מרדכי מקוזמיר ב”ר אברהם מטריסק

ח’ תמוז  ה-תרע”ח

ט’ תמוז

רבי יעקב ב”ר אליעזר טמר’לש

ט’ תמוז  ה-תל”ח

רבי יקותיאל יהודה ב”ר צבי -מצאנז -קלויזנבורג

ט’ תמוז  ה-תשנ”ד

רבי יוסף מבארשא

ט’ תמוז  ה-תר”פ

י’ תמוז

רבי עזריאל מאיר ב”ר אברהם אייגר -מלובלין

י’ תמוז  ה-תש”א

י”א תמוז

רבי צבי הירש -מזידיטשוב ב”ר יצחק אייזיק -מספרין

י”א תמוז  ה-תקצ”א

רבי מרדכי ב”ר יחיאל מיכל -מקראמניץ

י”א תמוז  ה-ת

רבי אברהם ב”ר יוסף דמשק -מקרקא

י”א תמוז  ה-תר”ז

רבי אלחנן ווסרמן -מברנוביץ

י”א תמוז  ה-תש”א

י”ב תמוז

רבי יעקב אשכנזי “בעל הטורים” ב”ר אשר -הרא”ש

י”ב תמוז  ה-ק”ח

י”ג תמוז

רבי חיים ב”ר שמחה כהן רפפורט

י”ג תמוז  ה-תקל”א

רבי מרדכי -מקרמניץ ב”ר יחיאל מיכל מזלטשוב

י”ג תמוז  ה-תקע”ז

י”ד תמוז

רבי יוסף די טראני מהרי”ט ב”ר משה מבי”ט

י”ד תמוז  ה-שצ”ט

ט”ו תמוז

רבי אלעזר מריישא ב”ר אלימלך מרודניק

ט”ו תמוז  ה-תר”ע

רבי יעקב משה ב”ר אליעזר צבי -מקאמרנא

ט”ו תמוז  ה-ת

ט”ז תמוז

רבי דוד היילפרין – מאוסטראה

ט”ז תמוז  ה-ת

רבי דוד משה ב”ר אליעזר זאב – מקרטשניף

ט”ז תמוז  ה-תשכ”ט

רבינו חיים ב”ר משה ן’ עטר – אור החיים

ט”ז תמוז  ה-תק”ג

י”ז תמוז

רבי מטוליטולה ב”ר אשר הרא”ש

י”ז תמוז  ה-ק”ט

רבי חיים צבי ב”ר דוד יהודה מנהיימר -מאונגוור

י”ז תמוז  ה-תרמ”ו

רבי שמואל שאטין כץ -מפרנקפורט “מהרשש”ך

י”ח תמוז  ה-תע”ט

רבי משה דוד ב”ר אשר אשכנזי -מטולטשבה

י”ח תמוז  ה-תרט”ז

רבי יהושע ב”ר יוסף -מטומשוב

י”ח תמוז  ה-תרס”ז

י”ט תמוז

רבי אהרן שמואל ב”ר ישראל -מקרקא

י”ט תמוז  ה-תל”ח

רבי מאיר ב”ר יוסף תאומים

י”ט תמוז  ה-ת

כ’ תמוז

רבי אברהם מתתיהו ב”ר מנחם נחום -משטפינשט

כ’ תמוז  ה-תרצ”ג

כ”א תמוז

רבי אליהו בעל שם ב”ר משה לואנץ

כ”א תמוז  ה-שצ”ו

רבי יעקב יוסף -מאוסטראה

כ”א תמוז  ה-תקנ”א

כ”ב תמוז

רבי שלמה ב”ר נחום -מקארלין

כ”ב תמוז  ה-תקנ”ב

רבי דוד ב”ר מנחם מנדל -מקוצק

כ”ב תמוז  א-תרל”ג

רבי ישראל יוסף ב”ר אליעזר דוד -מראדושיץ

כ”ב תמוז  א-תרצ”ז

כ”ג תמוז

רבי משה ב”ר יעקב קורדובירו

כ”ג תמוז  ה-ש”ל

כ”ד תמוז

רבי יצחק יואל -מקונטקוזבה ב”ר גדליה -מליניץ

כ”ד תמוז  ה-תרמ”ה

רבי שמואל יצחק ב”ר יחיאל מיכל לנדא -מסוכטשוב

כ”ד תמוז  ה-תרע”ה

כ”ה תמוז

רבי מאיר הלוי מאפטא

כ”ה תמוז  ה-תקצ”א

רבי ישעיה ב”ר דוד לייב זלברשטין -מוויצן

כ”ה תמוז  ה-ת”ץ

כ”ז תמוז

רבי יצחק ב”ר יוסף משה חריף -מסאמבור

כ”ז תמוז  ה-תקע”ג

רבי נחום טרביטש

כ”ז תמוז  ה-תר”ז

כ”ח תמוז

רבי אלעזר ב”ר אלימלך מליזנסק

כ”ח תמוז  ה-תקס”ו

רבי משה ב”ר צבי טייטלבוים -מאוהל

כ”ח תמוז  א-תר”א

רבי נחמן כהנא -מספינקא

כ”ח תמוז  ה-תרס”ד

כ”ט תמוז

רבי שלמה ב”ר יצחק -רש”י

כ”ט תמוז  ד-תתס”ה

תגובה אחת אל “תמוז”

 1. סולי כנס says:

  בס”ד

  שלום רב,

  כתוב אצלכם שההילולא של המהרשש”ך הוא ביז’ תמוז ולפי הספר זכרונם לברכה של הרב אברהם פנחס ברקוביץ זה ב יח’ תמוז!
  אשמח לתגובתכם בכדי לדעת מה הנכון.

  תודה

  סולי

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.