האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

סיון

א’ סיוון
רבי גרשון מיאמפאלא
א’ סיוון  ה-תקס”ד
רבי מאיר הורביץ אב”ד טיקטין ב”ר עמרם
א’ סיוון  ב-תק”ו
רבי אליעזר דוד גרינוולד מסאטמאר ב”ר עמרם
א’ סיוון  ב-תרפ”ח
ב’ סיוון
אדמו”ר “אהבת ישראל” מויז’ניץ
ב’ סיוון  ה-תרצ”ו
רבי חיים אלעזר ממונקאטש – מנחת אלעזר
ב’ סיוון  ה-תרצ”ז
ג’ סיוון
רבי יעקב שימשון מישפטובקה ב”ר יצחק
ג’ סיוון  ב-תקס”א
רבי ישראל צבי מקוסון “אור מלא” ב”ר יוסף
ג’ סיוון  ב-תש”ד
ד’ סיוון
רבי ישעיה נפתלי מדינוב “הנותן אימריי שפר” ב”ר דוד
ד’ סיוון  ב-תרמ”ה
ה’ סיוון
רבי אליהו ב”ר יצחק אייזיק מזידיטשוב
ה’ סיוון  ב-תרל”ה
ו’ סיוון
רבי חיים ב”ר בצלאל “אחי המהר”ל מפרג”
ו’ סיוון  ב-שמ”ח
רבי אברהם שלום מסטרופקוב ב”ר יחזקאל משינאווא
ו’ סיוון  ב-ת”ש
דוד המלך ישראל
ו’ סיוון  ב-תתקכ”ד
רבי יהודה סגל רוזנר
ו’ סיוון  ה-תש”ד
רבי אברהם מרדכי “אמרי אמת” מגור
ו’ סיוון  ה-תש”ח
הבעל שם טוב זיע”א
ו’ סיוון  ה-תק”כ
ז’ סיוון
גר הצדק רבי אברהם פוטוצקי
ז’ סיוון  ה-תק”ט
רבי זליג ראובן בענגיס
ז’ סיוון  ה-תשי”ג
רבי אהרון צבי לנדא מביאלא ב”ר ר’ דב בעריש
ז’ סיוון  ב-תר”ע
רבי שמואל אנפלד ממסטרדורף ב”ר שמחה בונם
ז’ סיוון  ב-תש”מ
ח’ סיוון
רבי יהושע מחוליוב “נחלת יהושע”
ח’ סיוון  ב-תקס”ו
רבי ישכר דב גולדשטיין מירושליים ב”ר מנחם אהרון
ח’ סיוון  ב-תשמ”ח
ט’ סיוון
רבי ישראל משקאלוב טבריה “פאת השולחן
ט’ סיוון  ב-תקצ”ט
רבי ישראל משקלוב – “פאת השולחן”
ט’ סיוון  ה-תקצ”ט
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב
ט’ סיוון  ה-תרל”ג
רבי יעקב חיים סופר – “כף החיים”
ט’ סיוון  ה-תרצ”ט
רבי אברהם צבי פערלמוטער
ט’ סיוון  ה-תר”צ
י’ סיוון
רבי אליעזר רוקח – “מעשה רוקח”
י’ סיוון  ה-תק”ב
רבי וולף בוסקוביץ “סדר למשנה”
י’ סיוון  ב-תקע”ד
רבי משה מראזוודוב ב”ר אליעזר מדזיקוב
י’ סיוון  ב-תרנ”ד
י”א סיוון
רבי מרדכי בריסק ב”ר יהושע מטאשנאד
י”א סיוון  ב-תש”ד
רבי שלמה זלמן ארנייך משימולי ב”ר יעקב
י”א סיוון  ב-תש”ד
רבי יהודה מדזיקוב ב”ר אלטר יחזקאל אליהו
י”א סיוון  ב-תשמ”ט
רבי יצחק יעקב ווייס – מנחת יצחק
י”א סיוון  ה-תשמ”ט
י”ב סיוון
רבי יצחק הכהן מפראג חתן המהר”ל
י”ב סיוון  ה-שפ”ד
רבי יצחק יעקב וויס אב”ד ירושלים ב”ר יוסף יהודה
י”ב סיוון  ב-תשמ”ט
רבי מנחם מנדיל מבאר תלמיד הבעש”ט
י”ב סיוון  ב-תקכ”ה
רבי חיים ישראל מפילוב ב”ר דוד מקוצק
י”ב סיוון  ב-תרס”ו
רבי אברהם מסולנים “ברכת אברהם” ב”ר נח
י”ב סיוון  ב-תשמ”א
רבי אפריים קץ מוילנה “שער אפריים” ב”ר יעקב
י”ג סיוון  ב-תל”ח
י”ג סיוון
רבי יצחק אייזק מספינקא ב”ר יוסף מאיר
י”ג סיוון  ב-תש”ד
רבי יצחק הכהן מפראג ב”ר שמשון
י”ג סיוון  ב-שפ”ד
י”ד סיוון
רבי חיים מוואלוזין “נפש החיים” ב”ר יצחק
י”ד סיוון  ב-תקפ”א
רבי משה הורביץ מבוסטון ב”ר פנחס דוד
י”ד סיוון  ב-תשמ”ה
ט”ו סיוון
רבי דוד דב מייזליש ב”ר אברהם
ט”ו סיוון  ב-תמ”ה
ט”ז סיוון
רבי מנחם מנדיל מווארקי ב”ר ישראל יצחק
ט”ז סיוון  ב-תרכ”ח
רבי אליהו אהרון מיליקובסקי ב”ר מרדכי אורי
ט”ז סיוון  ב-תש”ז
לביוגרפיה מורחבת >
הק’ רבי שלום אליזער מראצפרט ב”ר חיים מצאנז
ט”ז סיוון  ב-תש”ד
רבי אהרון מקרלין “בית אהרון” ב”ר אשר
ט”ז סיוון  ב-תרל”ב
י”ח סיוון
רבי אברהם שרנצל “איתן האזרחי ב”ר ישראל יחיאל
י”ח סיוון  ב-תי”א
רבי ישכר בעריש הס”ק מראושיץ ב”ר יצחק
י”ח סיוון  ב-תר”ג
רבי משה מיכאל לכטנשטיין ב”ר יהודה ליבוש
י”ח סיוון  ב-תר”ל
רבי ירוחם לייבוביץ ישיבת מיר ב”ר אברהם
י”ח סיוון  ב-תרצ”ו
רבי אהרון כהן
י”ח סיוון  ב-תשכ”ג
י”ט סיוון
רבי שמואל מולהיבר ב”ר יהדה לייב ביאליסטוק
י”ט סיוון  ב-תרנ”ח
כ’ סיוון
רבי זאב מרחמסטריבקה ב”ר יוחנן
כ’ סיוון  ב-תרצ”ז
כ”א סיוון
רבי אלעזר הורביץ “יד אליעזר” ב”ר יהושע וינה
כ”א סיוון  ב-תרכ”ד
שלמה ממנקאטש ב”ר אליעזר מלנטצוט
כ”א סיוון  ב-תרנ”ד
רבי אריה הורביץ מסטניסלב ב”ר יצחק
כ”א סיוון  ב-תרס”ט
דוד מנחם באב”ד מטרנופול “חבצלת השרון”
כ”א סיוון  ב-תרצ”ו
כ”ב סיוון
רבי דו פרנקל “קרבן עדה” ב”ר נפתלי מירלש
כ”ב סיוון  ב-תקכ”ה
רבי יהדה לייב מרגליות ב”ר אשר זעליג
כ”ב סיוון  ב-תקע”א
רבי דו דויטש אב”ד עיר חדש בעמח”ס אהל דוד
כ”ב סיוון  ג-תקצ”א
רבי משה ירוחם ב”ר מנחם מנדיל מקוצק
כ”ב סיוון  ב-תרכ”ה
רבי יוסף ל. סופר מפאקש בעמח”ס ילקוט סופרב”ר זוסמן
כ”ב סיוון  ב-תרע”ה
רבי חיים דב אלפרין מוואסלוי ב”ר שלום
כ”ב סיוון  ב-תשי”ז
רבי איתמר מנדבורנה ב”ר מאיר מקרטשינף
כ”ב סיוון  ב-תשל”ג
כ”ג סיוון
רבי יעקב פולק מלובלין ב”ר יוסף רבו של הרמ”א
כ”ג סיוון  ב-רפ”א
רבי יהודה אסאד “יהודה יעלה ב”ר שמואל
כ”ג סיוון  ב-תרכ”ו
כ”ה סיוון
רבי דב בריש מביאלא ב”ר אברהם מטשכנוב
כ”ה סיוון  ג-תרל”ו
רבי חיים סופר “מחנה אפריים” ב”ר פישל סופר
כ”ה סיוון  ג-תרמ”ו
כ”ו סיוון
רבי אברהם יהושע השיל ממוגלניצה
כ”ו סיוון  ג-תרל”ח
רבי יהושע בוקסבוים מגלאנטא
כ”ו סיוון  ג-תש”ד
רבי יוסי מאיר טיגרמן מנייהייזל
כ”ו סיוון  ג-תש”ד
כ”ז סיוון
רבי מאיר מאייזנשטט
כ”ז סיוון  ג-תק”ד
ל’ סיון
רבי שלמה קלוגר
ל’ סיוון  ג-תרכ”ט

א’ סיוון

רבי גרשון מיאמפאלא

א’ סיוון  ה-תקס”ד

רבי מאיר הורביץ אב”ד טיקטין ב”ר עמרם

א’ סיוון  ב-תק”ו

רבי אליעזר דוד גרינוולד מסאטמאר ב”ר עמרם

א’ סיוון  ב-תרפ”ח

ב’ סיוון

אדמו”ר “אהבת ישראל” מויז’ניץ

ב’ סיוון  ה-תרצ”ו

רבי חיים אלעזר ממונקאטש – מנחת אלעזר

ב’ סיוון  ה-תרצ”ז

ג’ סיוון

רבי יעקב שימשון מישפטובקה ב”ר יצחק

ג’ סיוון  ב-תקס”א

רבי ישראל צבי מקוסון “אור מלא” ב”ר יוסף

ג’ סיוון  ב-תש”ד

ד’ סיוון

רבי ישעיה נפתלי מדינוב “הנותן אימריי שפר” ב”ר דוד

ד’ סיוון  ב-תרמ”ה

ה’ סיוון

רבי אליהו ב”ר יצחק אייזיק מזידיטשוב

ה’ סיוון  ב-תרל”ה

ו’ סיוון

רבי חיים ב”ר בצלאל “אחי המהר”ל מפרג”

ו’ סיוון  ב-שמ”ח

רבי אברהם שלום מסטרופקוב ב”ר יחזקאל משינאווא

ו’ סיוון  ב-ת”ש

דוד המלך ישראל

ו’ סיוון  ב-תתקכ”ד

רבי יהודה סגל רוזנר

ו’ סיוון  ה-תש”ד

רבי אברהם מרדכי “אמרי אמת” מגור

ו’ סיוון  ה-תש”ח

הבעל שם טוב זיע”א

ו’ סיוון  ה-תק”כ

ז’ סיוון

גר הצדק רבי אברהם פוטוצקי

ז’ סיוון  ה-תק”ט

רבי זליג ראובן בענגיס

ז’ סיוון  ה-תשי”ג

רבי אהרון צבי לנדא מביאלא ב”ר ר’ דב בעריש

ז’ סיוון  ב-תר”ע

רבי שמואל אנפלד ממסטרדורף ב”ר שמחה בונם

ז’ סיוון  ב-תש”מ

ח’ סיוון

רבי יהושע מחוליוב “נחלת יהושע”

ח’ סיוון  ב-תקס”ו

רבי ישכר דב גולדשטיין מירושליים ב”ר מנחם אהרון

ח’ סיוון  ב-תשמ”ח

ט’ סיוון

רבי ישראל משקאלוב טבריה “פאת השולחן

ט’ סיוון  ב-תקצ”ט

רבי ישראל משקלוב – “פאת השולחן”

ט’ סיוון  ה-תקצ”ט

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב

ט’ סיוון  ה-תרל”ג

רבי יעקב חיים סופר – “כף החיים”

ט’ סיוון  ה-תרצ”ט

רבי אברהם צבי פערלמוטער

ט’ סיוון  ה-תר”צ

י’ סיוון

רבי אליעזר רוקח – “מעשה רוקח”

י’ סיוון  ה-תק”ב

רבי וולף בוסקוביץ “סדר למשנה”

י’ סיוון  ב-תקע”ד

רבי משה מראזוודוב ב”ר אליעזר מדזיקוב

י’ סיוון  ב-תרנ”ד

י”א סיוון

רבי מרדכי בריסק ב”ר יהושע מטאשנאד

י”א סיוון  ב-תש”ד

רבי שלמה זלמן ארנייך משימולי ב”ר יעקב

י”א סיוון  ב-תש”ד

רבי יהודה מדזיקוב ב”ר אלטר יחזקאל אליהו

י”א סיוון  ב-תשמ”ט

רבי יצחק יעקב ווייס – מנחת יצחק

י”א סיוון  ה-תשמ”ט

י”ב סיוון

רבי יצחק הכהן מפראג חתן המהר”ל

י”ב סיוון  ה-שפ”ד

רבי יצחק יעקב וויס אב”ד ירושלים ב”ר יוסף יהודה

י”ב סיוון  ב-תשמ”ט

רבי מנחם מנדיל מבאר תלמיד הבעש”ט

י”ב סיוון  ב-תקכ”ה

רבי חיים ישראל מפילוב ב”ר דוד מקוצק

י”ב סיוון  ב-תרס”ו

רבי אברהם מסולנים “ברכת אברהם” ב”ר נח

י”ב סיוון  ב-תשמ”א

י”ג סיון

רבי אפריים קץ מוילנה “שער אפריים” ב”ר יעקב

י”ג סיוון  ב-תל”ח

רבי יצחק אזיק מספינקא ב”ר יוסף מאיר

י”ג סיוון  ב-תש”ד

רבי יצחק הכהן מפראג ב”ר שמשון

י”ג סיוון  ב-שפ”ד

י”ד סיוון

רבי חיים מוואלוזין “נפש החיים” ב”ר יצחק

י”ד סיוון  ב-תקפ”א

רבי משה הורביץ מבוסטון ב”ר פנחס דוד

י”ד סיוון  ב-תשמ”ה

ט”ו סיוון

רבי דוד דב מייזליש ב”ר אברהם

ט”ו סיוון  ב-תמ”ה

ט”ז סיוון

רבי מנחם מנדיל מווארקי ב”ר ישראל יצחק

ט”ז סיוון  ב-תרכ”ח

רבי אליהו אהרון מיליקובסקי ב”ר מרדכי אורי

ט”ז סיוון  ב-תש”ז

הק’ רבי שלום אליזער מראצפרט ב”ר חיים מצאנז

ט”ז סיוון  ב-תש”ד

רבי אהרון מקרלין “בית אהרון” ב”ר אשר

ט”ז סיוון  ב-תרל”ב

י”ח סיוון

רבי אברהם שרנצל “איתן האזרחי ב”ר ישראל יחיאל

י”ח סיוון  ב-תי”א

רבי ישכר בעריש הס”ק מראושיץ ב”ר יצחק

י”ח סיוון  ב-תר”ג

רבי משה מיכאל לכטנשטיין ב”ר יהודה ליבוש

י”ח סיוון  ב-תר”ל

רבי ירוחם לייבוביץ ישיבת מיר ב”ר אברהם

י”ח סיוון  ב-תרצ”ו

רבי אהרון כהן

י”ח סיוון  ב-תשכ”ג

י”ט סיוון

רבי שמואל מולהיבר ב”ר יהדה לייב ביאליסטוק

י”ט סיוון  ב-תרנ”ח

כ’ סיוון

רבי זאב מרחמסטריבקה ב”ר יוחנן

כ’ סיוון  ב-תרצ”ז

כ”א סיוון

רבי אלעזר הורביץ “יד אליעזר” ב”ר יהושע וינה

כ”א סיוון  ב-תרכ”ד

שלמה ממנקאטש ב”ר אליעזר מלנטצוט

כ”א סיוון  ב-תרנ”ד

רבי אריה הורביץ מסטניסלב ב”ר יצחק

כ”א סיוון  ב-תרס”ט

דוד מנחם באב”ד מטרנופול “חבצלת השרון”

כ”א סיוון  ב-תרצ”ו

כ”ב סיוון

רבי דו פרנקל “קרבן עדה” ב”ר נפתלי מירלש

כ”ב סיוון  ב-תקכ”ה

רבי יהדה לייב מרגליות ב”ר אשר זעליג

כ”ב סיוון  ב-תקע”א

רבי דו דויטש אב”ד עיר חדש בעמח”ס אהל דוד

כ”ב סיוון  ג-תקצ”א

רבי משה ירוחם ב”ר מנחם מנדיל מקוצק

כ”ב סיוון  ב-תרכ”ה

רבי יוסף ל. סופר מפאקש בעמח”ס ילקוט סופרב”ר זוסמן

כ”ב סיוון  ב-תרע”ה

רבי חיים דב אלפרין מוואסלוי ב”ר שלום

כ”ב סיוון  ב-תשי”ז

רבי איתמר מנדבורנה ב”ר מאיר מקרטשינף

כ”ב סיוון  ב-תשל”ג

כ”ג סיוון

רבי יעקב פולק מלובלין ב”ר יוסף רבו של הרמ”א

כ”ג סיוון  ב-רפ”א

רבי יהודה אסאד “יהודה יעלה ב”ר שמואל

כ”ג סיוון  ב-תרכ”ו

כ”ה סיוון

רבי דב בריש מביאלא ב”ר אברהם מטשכנוב

כ”ה סיוון  ג-תרל”ו

רבי חיים סופר “מחנה אפריים” ב”ר פישל סופר

כ”ה סיוון  ג-תרמ”ו

כ”ו סיוון

רבי אברהם יהושע השיל ממוגלניצה

כ”ו סיוון  ג-תרל”ח

רבי יהושע בוקסבוים מגלאנטא

כ”ו סיוון  ג-תש”ד

רבי יוסי מאיר טיגרמן מנייהייזל

כ”ו סיוון  ג-תש”ד

כ”ז סיוון

רבי מאיר מאייזנשטט

כ”ז סיוון  ג-תק”ד

ל’ סיון

רבי שלמה קלוגר

ל’ סיוון  ג-תרכ”ט

2 תגובות אל “סיון”

 1. בערלה says:

  בי”ב סיון יארצייט הרב אברהם אביש ב”ר נפתלי צבי מקרולי הי”ד תש”ד
  כ”ז אייר יארצייט הרב נפתלי צבי ב”ר יצחק אייזיק מבילקא הי”ד תש”ד
  כ”ט אייר יארצייט הרב ישראל חיים ב”ר יצחק אייזיק ספינקא הי”ד
  ה’ שבט יארצייט הרב יצחק אייזיק ב”ר יעקב יוסף מספינקא זצ”ל
  ב’ סיון הרב אברהם אביש ב”ר יעקב יוסף מספינקא זצ”ל
  י”ט ניסן אדמו”ר הרב יעקב יוסף ב”ר ישראל חיים מספינקא זצ”ל

 2. ראובן says:

  מתי יורצייד של בעל רביד הזהב, וזכרון אליהו מזידיטשוב?

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.