האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

בתי קברות בהונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בערצעל

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בעסערמין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בודאפעסט

בית החיים – בית המדרש המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

באקאני

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

באניאד

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אשוואר

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אופאלו

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

אויוואראש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍יט כסלו תשע

בית החיים החדש – אוהעל

בית החיים החדש באוהעל המשך קריאה

אוהעל-בית החיים הישן 

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍יט כסלו תשע

אוהעל-בית החיים הישן 

ביה”ח הישן באוהעל • בעל הישמח משה וזוג’ הרבנית מאוהעל • ר’ סענדער מקאמארנא • שרה אמו של ר’ צבי הירש מליסקא המשך קריאה

טאהש

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאהש

בית החיים – בית המדרש – הכנסת אורחים – מקווה המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאב

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ויטקא

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ווערפעלעט

בית החיים ווערפעלעט המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ווייצען

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

האדהאז

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דעריטשקע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דעמעטשער

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דעברעצין

בית החיים – בית המדרש המשך קריאה

דאראג

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דאראג

בית העלמין בדארג המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

יעמערינג

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשעטשע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשענגער

בית החיים – בית מלון המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשאטע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טשאבע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טערצאל

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טעט

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טעגלאש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאקאי

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאלשעווע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סאמבאטהעלי

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נירבאטור

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נאנאש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נאדוואושני

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בית העלמין ב- מישקולץ

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

מאקעווע

בית החיים – בית המדרש המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

מאטעסאלקע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

מאד

בית החיים – בית המדרש המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

לעוועלעק

בית החיים המשך קריאה

ליסקא

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ליסקא

בית העלמין בליסקא המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קארלאט

בית החיים המשך קריאה

קאליב – קאלעוו ביה”ח החדש

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קאליב – קאלעוו ביה”ח החדש

בית העלמין החדש בקאליב המשך קריאה

קאליב – קאלעוו ביה”ח הישן

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קאליב – קאלעוו ביה”ח הישן

בית העלמין העתיק בקאליב בו טמונים ר’ אייזיק’ל מקאליב המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

פאקש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

פאפא

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

עדעלין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סערענטש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סענטפעטער

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

סעמיהאי-סענמיהאלי

בית החיים המשך קריאה

בית העלמין ב- סאנטוב

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

בית העלמין ב- סאנטוב

בית החיים המשך קריאה

בית העלמין ביונק – הונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ חשון תשעב

בית העלמין ביונק – הונגריה

בית העלמין ביונק, הונגריה המשך קריאה

בית העלמין ניר קאראס – הונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ חשון תשעב

בית העלמין ניר קאראס – הונגריה

אם הנך יודע יותר פרטים אנא ממך תיידע אותנו באמצעות התגובה בתחתית הדף המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

נירעדהאז

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

שאראשפוטאק

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

שימאני

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

שאמשאן

בית החיים המשך קריאה

ראצפערט

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ראצפערט

בית החיים המשך קריאה

קערעסטיר

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קערעסטיר

בית החיים – וביתו נאוה קודש של מרן הרה”ק מקערעסטיער המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

קליין ווארדיין

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה, ‫בתי קברות‬ ב ‍‍כח סיון תשעה

ניר מאדע

שתף אותו המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה, ‫בתי קברות‬ ב ‍‍ה אייר תשעה

שופרון

Sopron שופרון כתובת: Tómalom Street 22. שעות פתיחה: 8-16.00 שתף אותו המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה, ‫בתי קברות‬ ב ‍‍ה אייר תשעה

קאפושוואר

Kaposvár קאפושוואר כתובת: Malom Street 11. שעות פתיחה בימות השבוע: 9-17.00 יום ראשון:9-12.00 (30) 936-1582:טלפון שתף אותו המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה, ‫בתי קברות‬ ב ‍‍ה אייר תשעה

בעיקא בעקעש טשאבע

Békéscsaba בעיקא טשאבע כתובת: Csendes Street שעות פתיחה: 10-17.00 שתף אותו המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה, ‫בתי קברות‬ ב ‍‍ה אייר תשעה

בלשג’רמט

בלשג’רמט Balassagyarmat כתובת : Temető Street 1. 8-18.00שעות פתיחה: שתף אותו המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה, ‫בתי קברות‬ ב ‍‍ה אייר תשעה

באיא

באיא BAJA Szegedi Way 107 : כתובת 7-שעות פתיחה : 20.00 שתף אותו המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כג חשון תשעה

סרווש

בית הקברות מחולק לשלושה חלקים. החלק המערבי של המזרח הקתולי, פרוטסטנטי. בפינה הצפונית מגודר נפרד מבית הקברות נמצאת חלקת היהודים. מספר לוט 2787. בית קברות יהוד … המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה, צדיקים ב ‍‍כג חשון תשעה

הרה”ג ר’ ישעיהו בייערן אבד”ק שאראשפאטאק/שאראשפוטאק

אם יש לך מידע נא להגיב למטה שתף אותו המשך קריאה

פאטנאק

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כא חשון תשעה

פאטנאק

בית העלמין – פאטנאק פאטנאק putnok בית הקברות המטופח ממוקם בסמוך לכביש לכיוון Kelemér בצד ימין. הוא שופץ בעזרתו של מר לואי מישראל בתחילת 1990, כאשר כ -300 מצבות הו� … המשך קריאה

בית העלמין מאריאפאטש – הונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ חשון תשעב

בית העלמין מאריאפאטש – הונגריה

בית העלמין מאריאפאטש – הונגריה המשך קריאה

category_sticky_post: 16

מונחי חיפוש נכנסים:

 • https://www zadikim net/?p=658
 • קברי צדיקים בהונגריה
 • קברי צדיקים הונגריה
 • https://www zadikim net/?cat=16
 • צדיקים הקבורים בבודפשט
 • קבר בודפשט

7 תגובות אל “בתי קברות בהונגריה”

 1. צפורה שיבר says:

  מחפשת קברים של משפחת ריינר בינושהאזה שבהונגריה. . האם קיימים ובאיזה מקום מדוייק? תודה.

 2. זהבה טאוב says:

  מנסה למצוא את גל העד שהוקם לזכר הנספים בבור בבית הקברות היהודי של בודפשט ברקושקרסטור תודה

 3. בלה בן יהודה says:

  מחפשים מידע על בית העלמין בעיירה גיבאט. סבא רבה של אבי קבור שם. שם משפחה ” ברקוביץ’ “

 4. גורן אהובה says:

  מחפשת את הכתובת של בית העלמין היהודי בסקשפהרוואר הונגריה

 5. שלמה זהבי says:

  האם ידוע לכם על קבר הצדיק הרה”ק רבי יחיאל לייפער זי”ע בכפר נאזנא סמוך לוואשערהאלי?.

 6. שלמה זהבי says:

  האם ידוע לכם היכן הקבר של הצדיק הרה”ק רבי יחיאל לייפער זי”ע בכפר נאזנא סמוך לוואשערהאלי?

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.