האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

השפתי כהן – הש”ך

רבינו שבתי בן ר’ מאיר כץ – בעל הש”ך
פרטים אודות מקום מנוחתו בהעלישאו- צכיה

 

ציון מר"ן בעל הש"ך

ציון מר”ן בעל הש”ך

וזרח השמש

רבינו שבתי כהן “הש”ך” מגדולי הפוסקים נולד בשנת שפ”ב לאביו ר’ מאיר כ”ץ אב”ד אמסטיבובא שבפולין .

רבותיו
אצל אביו ר’ מאיר כ”ץ אב”ד אמסטיבובא, ר’ נתן נטע שפירא בעל המגיני שלמה, הרבי ר’ העשיל מקראקא, רבי נפתיל כ”ץ.

האיש מקדש
נשא לאשה את ינטא לאה בת ר’ בנימין וואלף נכד הרמ”א שהיה פרנס העיר בווילנא.

על כס הרבנות

ישב על כס הרבנות בהעלישאו שבצכיה

תלאות חייו

כשהיה הש”ך זי”ע באיזה עיר וגם המגן אברהם היה שם, והש”ך נשא שם דרשה, ואיזה בחור צעיר התערב בעת השיעור ודיבר דברים נכוחים ואחר הדרשה שאלו הש”ך  מי הוא רבך? והלה ענה שהמגן אברהם הוא רבו, והלך הש”ך אל בית המגן אברהם ובהגיעו אמר לו המגן אברהם שאל יכנס לביתו מאחר שלדעבונו יש לו תינוק הגוסס רח”ל והש”ך הרי הוא כהן ואסור עליו ליטמא, טענה לו הש”ך שהוא גוזר בגזירת התורה שכל זמן שהוא כאן לא ישלוט השטן, ונתיישבו השניים לדבר בלימוד שעות מספר.

שמעתי מאבי מורי ז”ל שהרה”ק ר’ שמשון מאוסטרופולי ביקש מהש”ך בעת גזירת ת”ח ת”ט שיקבל עליו ליהרג על קידוש השם, וענה לו הש”ך שאינו יכול מאחר ששומה עליו להוציא חיבורו לאור עולם.  (מילין קדישין ח”א ע’ קל”ד)

מורשתו הרוחנית

חיבור הש”ך על השולחן ערוך, תקפו כהן על דיני תפיסה, נקודות הכסף, פועל צדק, מגילה עפה,
על חיברו שפתי כהן הסכימו שמונה עשרה מגדולי הדור ביניהם התוי”ט ומחותנו מהרש”ק.

נפטר א’ אדר א’ תכ”ג ומנוחתו קבור בהעלישאו – צכיה

category_sticky_post: 0

מונחי חיפוש נכנסים:

 • השך
 • https://www zadikim net/?p=1622
 • הסיפור על שפתי כהן
 • השפתי כהן

2 תגובות אל “השפתי כהן – הש”ך”

 1. דוד עם שלם says:

  לגבי הסיפור על כך שהש”ך סירב להצעת ר”ש מאוסטרופולי,

  א. לא מוצא את המקור המסומן לעיל האם יש מקור נוסף?

  ב. האם הר”ש אמר לש”ך שאם ימסרו נפשם יצילו חלק מישראל מגזירות תח ותט?

 2. יהושע זילברברג says:

  לגבי הסיפור של ר”ש מאוסטרופולי עם הש”ך. בספר דברים ערבים ח”א אחרי ההקדמה, בעמוד הראשון של לוח התיקון (עמ’ 9) מובא באו א’ למטה סיפור בנוסח שונה. כי בשנת ת”ח חלמו ר”ש והש”ך חלום כי אם יקבלו על עצמם את הגזירה תתבטל הגזירת מכלל ישראל. ר”ש קיבל על עצמו, אבל הש”ך לא קיבל על עצמו לההירג, כי אמר שלפי דין תורה דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, וגם כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולכן אינו רשאי לקבל על עצמו מיתה.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.