האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

תולדות ר’ יחזקאל טויב מקאזמיר

ר’ יחזקאל נולד בשנת תקל”ה בעיר פלונסק לאביו ר’ צבי הירש שהיה צדיק נסתר

רבותיו

החוזה מלובלין , המגיד מקאזניץ, היהודי הקדוש מפרשיסחא, והרה”ק ר’ שמואל מקארוב

רוב האדמורי”ם בפולין נסעו אליו

ר’ נתן דוד משידלובצא, ר’ עמנואל פשעדבורזער, ר’ ישראל יצחק ראדושיצער, ר’ יעקב מוידאמא, בית יעקב מאלכסנדר, תפארת שלמה, היהודי הטוב מניישטאדט, אהרן מקראקוב, ר’ יחיאל מגוסטנין,

—————————————————————————————————————————–

שמעתי מרב זקן אחד שהיה מחסידי הרה״ק ר׳ יחזקאל זצוק׳׳ל חקאזמיר שסיפר
שהרה״ק זציק׳׳ל סיפר זאח בעצמו שכשהיה אברך נסע להרה״ק הרבי-
מלובלין זצוק״ל. ובשלחן הרבי יכבו אנשים מסוימים. לובבי לבנים ואני גימרחי אצל
החנור ונאבד מהשלחן כלי כסף. ובקשו אוהו ולא מצאוהו וכאשר ראו המשמשים אשד
א י עומד אצל התנור אמרו זה לזה ודאי הוא גנבו. כי המסובין בהשלחן לא הי׳ למי-
לחשוד. ודברו ביניהם כאשר הרבי ילך מהשלחן לביחו. אזי יקחו אותי ויטפו אותי
ל:וחת. כך הבנחי מהם ועמדחי באימה ופחד כי מה אעשה אס יטני ובתוך כך אמר
הרבי < מי שרוצה להכיר אברהם אבינו הנה עימר אברך אחר תחת התנור ויש לו
צורה של אברהם אבינו. וירוצו כולם אל־ להביט בפני. ובזה נצלתי מהחשד:

שמעתי מרב זקן אחד שהיה מחסידי הרה״ק ר׳ יחזקאל זצוק׳׳ל מקאזמיר שסיפר שהרה״ק סיפר זאת בעצמו שכשהיה אברך נסע להרה״ק הרבי מלובלין זצוק״ל. ובשלחן הרבי ישנו אנשים מסוימים. לובשי לבנים ואני עמרתי אצל התנור ונאבד מהשלחן כלי כסף. ובקשו אותו ולא מצאוהו וכאשר ראו המשמשים אשראני עומד אצל התנור אמרו זה לזה ודאי הוא גנבו. כי המסובין בהשלחן לא הי׳ למי לחשוד. ודברו ביניהם כאשר הרבי ילך מהשלחן לביתו. אזי יקחו אותי ויכפו אותי להודות. כך הבנתי מהם ועמדתי באימה ופחד כי מה אעשה אם יכו אותי ובתוך כך אמר הרבי  מי שרוצה להכיר אברהם אבינו הנה עומד אברך אחד תחת התנור ויש לו צורה של אברהם אבינו. וירוצו כולם אלי להביט בפני. ובזה נצלתי מהחשד

נפטר בשנת פ”ד לחייו ביום י”ז שבט תרט”ז

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.