האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

מעמד חנוכת אוהל הרה״ק בעל ״צמח ה׳ לצבי״

‍‍כה אייר תשעה

מאת חיים ש. | קברי צדיקים | כ״ה אייר תשע״ה

בי5ום המסוגל כ’ סיון הבעל”ט, יחול יומא דהילולא רבא של הרה”ק רבי צבי הירש מנאדבורנא, בעל ה”צמח ה’ לצבי”, “אלפא ביתא”, “מילי דאבות”, “שפתי קדושים” ועוד.

שמחה רבה והתרגשות עצומה שוררת בקרב נכדי וצאצאי רבינו די בכל אתר ואתר, בעקבות האהל החדש והמפואר שנבנה מעל גבי הציון הק’.

בצוואתו צוה רבינו שיעמיקו קברו, שה”גולל” ששופכין עליו העפר, יעמידו בגובה כל כך שמקרקע הקבר עד ה”גולל” יהיה יותר משיעור מלא קומתו.
ידוע שאף הרה”ק רבי שמעון אשכנזי אב”ד דק”ק דאברימיל, בעל “נחלת שמעון”, ציוה שיעשו לו כן, והיה טעמו כדי שיוכל לעמוד בקברו בשעת תפלת י”ח”.
הצדיק הנודע והחסיד רבי דוד לייב שוורץ זצ”ל מבני עליה שבבני ברק בארה”ק היה מספר מדי שנה בסעודת “מלוה מלכה” שלפני יומא דהילולא של רבינו מעשה נורא.
אחד מחסידי רבינו שהיה דר בנאדבורנא, והיה מקושר אליו בלב ונפש,היה בגלל עסקיו בעת פטירת רבינו רחוק מביתו, מן השמים סייעו בידו, וחזר לביתו באותה עת שליוו את ארונו לבית עולמו, והוא לא ידע כלום, וכשחזר לעירו נאדבורנא התפלא שרחובות העיר אינם כתמול שלשום הכל שובת ושומם, כששאל מה היום מיומיים? אמרו לו שכעת כל הציבור מחוץ לעיר מפני שהלכו ללוות את ארון הקודש של רבינו, נחרד האיש מאוד ואף לא סר לביתו, אלא שם פעמיו הישר לבית העלמין עם עגלתו ומטלטליו וכל כספו במעילו להספיק להגיע לאשכבתא דרבי.
כשחזר מהלויה וחיפש את כספו והנה שוד ושבר, כל כספו אבד ואינו, אחרי שנרגע והתחילו לחשוב על האפשרויות היכן אבד הכסף, באו לכלל החלטה, היות והגיע להלוי’ בעת סתימת הגולל ומרוב צער והתלהבות נדחף, בכדי שיהיה לו הזכות לשום עפרא בארעא, וכנראה שמבלי משים כשהתכופף לשים העפר, נפל אז כל צרור כספו בתוך הקבר.
כשבא הדבר לפני רבני העיר ודנו בדבר, לא רצו להתיר פתיחת הקבר בכדי לחפש את הכסף מפני חילול הציון, ופחדו מפני קדושת רבינו, רק אחר שסיפר שבצרור כספו זה היה גם כספים שלווה מאלמנות ויתומים טרם נסיעתו ליריד, ועתה נשארו כולם בעירום ובחוסר כל, התירו לו לפתוח את הציון הק’ במעמד עשרה טובי ורבני העיר.
כשנפתח הקבר במעמד כולם אחרי צום ותפילה, אמנם נמצא הכסף, אך נדהמו לראות שהארון הקדוש נמצא בעמידה ולא בשכיבה כפי שהכנסוהו, והתפלאו להבין כמה גדולים מעשי הצדיקים ומבטם למרחוק, שציווה להעמיד הקבר יותר משיעור קומתו, ויהי לפלא.

האהל העתיק עמד בהזנחתו רבות בשנים, בפרט לאחר שנות שואת אירופה האיומות, בהם חיללו את מצבת רבינו פורעים ימש”ו, אך בס”ד העסקנים שפעלו במקום ונטלו על עצמם להעמיד את הציון הק’ על מכונו, מצאו את המציבה הקדושה ועוד קברים שנעלמו ונטשטשו ברבות השנים.
עתה עם שיכלול המקום יעלו המוני הצאצאים לפקוד את הציון הקדוש ולהפקד בדבר ישועה ורחמים.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.