האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

ימי זיכרון

פורסם ב- ימי זיכרון ב ‍‍כב כסלו תשע

מר חשוון

ימי היארצייט לחודש מר חשוון המשך קריאה

פורסם ב- ימי זיכרון ב ‍‍כב כסלו תשע

תשרי

ימי היארצייט לחודש תשרי המשך קריאה

פורסם ב- ימי זיכרון ב ‍‍א כסלו תשע

Baal Shem Tov

Baal Shem Tov – 6 Sivan 1760 המשך קריאה