ר' נפתלי ב"ר אלעזר מליזנסק
כ"ה חשוון תקצ"ט
ר' רפאל מהמבורג
כ"ו חשוון תקס"ד
פרטים נוספים
בעל העין יעקב
כ"ז חשוון ה' ע"ר
רבינו יונה מגירודני "שערי תשובה"
כ"ח חשוון ה' כ"ד
ר' חיים הכהן ראפאפורט
כ"ט חשוון ה' ת"ר