ר' צבי הירש מרימנוב
ל חשוון תר"ז
פרטים נוספים
ר' שלום שכנא מקראקא
א' כסלו שי"ט
ר' שמריהו מוורחובקה תלמיד הבעש"ט
ב' כסלו תקל"ו
ר' מאיר כץ אביו של השך
ג' כסלו ת"ג
ר' ברוך בער ליבוביץ - ברכת שמואל
ד' כסלו ת"ש