המהרש"א
ה' כסלו שצ"ב
ר' מרדכי דוד טייטלבוים מדראביטש
ו' כסלו תר"פ
ר' אהרן בן המאור ושמש
ז' כסלו תקמ"ב
ר' אהרן ב"ר מרדכי מטשרנוביל
ח' כסלו תרל"ב
ר' דובער האדמו"ר האמצעי מלובביץ
ט' כסלו תקפ"ח