ר' שלום מקאמינקא
כ' חשוון תרי"ב
ר' אברהם אזולאי "חסד לאברהם"
כ"א חשוון ה- ת"ד
"ראש הברזל" מלובלין
כ"ב חשוון תקע"ט
פרטים נוספים
ר' ישכר דב ב"ר יהושע מבעלז
כ"ג חשוון תרפ"ז
ר' גדליה משה מזוויעהל
כ"ד חשוון תש"י
פרטים נוספים