ר' יהודה ב"ר ליואי זקנו של המהר"ל
י"ד חשוון ה-ר"א
ר עמרם חסידא
ט"ז חשוון תק"ץ
פרטים נוספים
ר' מנחם מנדיל מקוסוב
י"ז חשוון תקפ"ו
ר' רפאך ברוך טולידנו
י"ח חשוון תשל"א
ר' שמשון הלוי הלר
י"ט חשוון ת"ר