רבי גדליה מליניץ
ט"ו שבט תרל”ח
פרטים נוספים
רבי דוד ב”ר שלמה מקולומאי תלמיד הבעש”ט
ט"ז שבט תצ”ב
רבי משה מקיטוב תלמיד הבעש”ט
י"ז שבט תצ”ח
ר' חיים פלאג'י
י"ז שבט תרכ"ח
פרטים נוספים
ר' יחזקאל מקאזמיר
י"ז שבט תרט"ו
פרטים נוספים