האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "רבינו תם"

פורסם ב- ‫חדשות‪ ב ‍‍ד תמוז תשעה

הבטחת בעל הרבינו תם ליום הילולתו

בספר יוסף אומץ כותב מרן החיד"א זיע"א (אות תפד): "תפלה זו קבלה מרבינו תם, האומרה בכל יום, אני ערב בדבר שלא יארע לו שום פגע רע בכל אותו יום ויצליח בכל דרכו! המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍ד תמוז תשע

רבינו תם

קורות חייו של מרן רבינו תם ושיטתו לגבי זמני בין השמשות וצאת הכוכבים המשך קריאה