האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הערב הילולת בעל התבואת שור מזאלקווה

‍‍כז שבט תשעג

מתוך המבשר:
הערב, חל יומא דהילולא של הגה”ק רבי אלכסנדר סנדר שור זי”ע מז’ולקוב, בעל ‘תבואות שור’, ‘שמלה חדשה’ ועוד, שנסתלק בכ”ז בשבט תצ”ז ומנוחתו כבוד
בז’ולקוב.
הגה”ק זי”ע אשר נחשב לרבם של כל השו”בים, הת־ גורר בז’ולקוב ומשם יצא שמו המרומם, כשידוע שגדולי ישראל בזמנים האלו התייחסו אליו כאל ענק הדורות, שר התורה אשר מדבריו אילנטות ימין ושמאל. וכך העיד עליו ה’נודע ביהודה’, שאם יהיו כל חכמי דורו בכף מאזנים והוא
בכף השניה, מכריע את כולם. הגאון רבי יוסף שאול נת־ נזון בעל ה’שואל ומשיב’, מכ־ תיר את רבנו: “רבן של ישראל גאון הגאונים קדש הקדשים”, ובספר שבחי הבעש”ט כותב, שרבינ שבעת הימים מרן הבעל שם טוב הק’ זי”ע העתיר שיגלוהו מן השמים מי הם תלמידי החכמים שבדורו, בכדי שיוכל לשמשם ובכך לקיים מצוות שימוש תלמידי חכמים. וגילוהו משמים על רבנה’תבואות שור’ שהוא התלמיד חכם שבדורו. נסע איפוא הבעש”ט לעיירה זאל־ קווא אל רבנו ה’תבואות שור’,
וסייעוהו אל ביתו, היה זה בדיוק כשר־ בינו התבואות שור קם משנתו. אץ הבעש”ט להביא לו את המים לנטילת ידים, ובכך קיים מצוות שימוש ת”ח, ולאחר מכן
נפרד מרבנו ופנה לדרכו. גדולי אדמו”רי הדורות התייחסו כצאצאיו, ביניהם אדמו”רי בעלזא, סקוירא, סאטמאר, באבוב, ועוד. תו־ רתו של רבנו נתפשטה לכל קצוות תבל, ולכל הדורות.

מעת שהאיר אורו של רבנו בספרו ‘שמלה חדשה’, נהגו רבים מגדולי ישראל שלא לתת הסכמות לשו”בים אלא למי שנבחן ויודע על בוריו את
הספר ‘שמלה חדשה’. רבני ביהמ”ד תבואות שור
ז’ולקוב שבנשיאות הרה”ג ר’ יצחק אליעזר יאקאב יתכנסו הערב לסעודת הילולא בה יועלה זכרו הנקדש, ואורחות החיים אשר הנחיל לדורות בכ־ לל, ולשו”בים בפרט. במעמד זה יציינו את ההדרת הספר הק’ תבואות שור בימים אלו בפאר והדר ע”י מכון תבואות שור. גם בבתי השחיטות ובבתי המטבחיים בארץ ישראל, בארה”ב, בקנדה ובתפוצות, יאספו השו”בים המשגיחים והמנקרים לעיין בדברי אור תורתו של רבינו, ולסעודות הילולא לרגל היארצייט, בהן

ישאו דברים הרבנים והשו”בים מאור תורתו ומשנתו של בעל ההילולא.
משלחת נכבדה של שו”בים יעלו להשתטח על ציונו הק’ של בעל ההילולא הנמצא בז’אלקוב, באוהל המיוחד שנבנה לפני כעשור ע”י מכון להוראה ושו”ב ‘תבואות שור’ בראשות הגרי”א יאקאב שליט”א. יצויין כי קבוצת חסידי בעלזא ששהו בכ”ג שבט בעיירה בעלזא לכבוד היא”צ של האדמו”ר מהר”י מבעלזא זי”ע, פקדו גם את ציון רבינו בז’ולקוב אשר כאמור היה זקנו
של מרן השר שלום זי”ע. השנה התבשרו המוני השו”בים המחזיקים עצמם תלמידיהם של רבינו, כי לאחר מאמצים רבים, נתגלה בס”ד בית המטבחיים העתיק ששימש כמקום השחיטה בזמן רבינו התבואות שור זי”ע. על אף שהמקום כבר כיום איננו בשימוש, והמבנה סגור על ידי השלטונות, הצליח הגרי”א יאקאב להפעיל את גורמי הש־ לטון שיתנו לו להיכנס פנימה, כדי ללמוד על סדר השחיטה שהיה נהוג מקדמת דנא, ואשר כפי הנראה הונהג על ידי בעל התבואות שור, שהיה רבן של
השו”בים. זכותו הגדולה תעמוד לנו
ולכל ישראל אמן.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.