האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

ר’ יחיאל מיכל אויערבאך זי”ע מקורימא

הרה”ק ר’ יחיאל מיכל אויערבאך זי”ע מקורימא

נפטר כ”ו סיון

הרה”ק ר’ יחיאל מיכל אויערבאך זי”ע מקורימא, נולד בשנת תקמ”ה, לאביו הרה”ק רבי צבי מנחם מענדל מאניפאלי זי”ע – בן הרה”ק הרבי ר’ משולם זוסיא מאניפאלי זי”ע, ולאמו (שהיתה זיווגו השני) הרבנית הצדיקת מרת סימה ע”ה – בתו של הרה”ק רבי דוב בער מאולינוב זי”ע, בן הרה”ק רבי צבי מפינסק זי”ע, בנו יחידו של מרן אור שבעת הימים רבינו הבעל שם טוב הק’ זי”ע.

אביו, שנקרא בחיבת קודש רבי הערש מענדל, קיבל את עיקר חינוכו אצל אביו הגדול הרבי ר’ זושא זי”ע, ונתגדל על ברכיו בקדושה של מעלה, ואחר כך שתה מבארם של צדיקי עליון הרה”ק רבי פנחס מקאריץ זי”ע, הרה”ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי”ע והרה”ק רבי משה סופר סת”ם מפשעווארסק זי”ע – בעל ה’אור פני משה’

בהגיעו לפרקו בנה רבי יחיאל מיכל את ביתו עם הרבנית הצדיקת מרת בילא ע”ה בת הגאון רבי יצחק הלברשטאט זצ”ל

‫אב”ד קאנסטאנטין ישן, בן הגאון רבי צבי הירש מקאנסטאנטין זצ”ל, חתן הגאון רבי מאיר מקאנסטאנטין זצ”ל, בנו בכורו של הגה”ק רבי יעקב עמדין זצ”ל – ה”יעב”ץ”.

‫בטרם מלאו לו שלושים שנה, בשנת תקע”ד, כבר נקרא רבי יחיאל מיכל לכהן פאר ברבנות דק”ק דינאוויץ, פלך פודוליה

‫שבאוקראינה, שם מקום מנוחת אביו הק’.

‫בסביבות שנת תקצ”ו נאסר יחד עם עוד הרבה יהודים ממחוז אושיץ, שנכלאו במנזר הישן של העיירה דינאוויץ, מחמת אותה מסירה ומלשינות שבעטייה נאסר קדוש ישראל מרוזין זי”ע, והשלטונות החרימו את כל ספריו ושלחום אל הצנזור בווילנא, אשר תירגם לרוסית את כל הדינים הנוגעים ל”מוסרים” שבשו”ע חושן-משפט.

‫ויהי מקץ שנתיים ימים, לאחר מאסר קשה רווי יסורים ועינויים קשים, יצא דינו להגלותו לערבות סיביר. אך חסידיו

‫ומעריציו תכננו דרך לשחרורו מידי נוגשיו, ועל אם הדרך, כשהיה ביער עבות בדרך למקום גלותו, בליווי שוטרים וסרדיוטי הצאר, התנפלו עליהם קבוצה גדולה של עשרות חסידים אמיצי לב, חמושים ומזויינים, ובכח שחררו את רבם הישיש מתחת ידם, והבריחוהו מהרה אל מחוץ לגבולות רוסיא, תחילה לרימינוב שבפולין, ומשם לעיירה קורימא שבמחוז שאראש במדינת הונגריה

‫)סמוך לגבול גאליציא(, בה ישב עד עת הסתלקותו בגיל שבעים ואחד שנה, ביום ז”ך סיון שנת תרט”ז לפ”ק, ושם חלקת מחוקק ספון

2 (ראה ‘נר ישראל’ – רוזין, ח”ד, בפי ישרים תתרומם, עמ’ קכז. ראה סיפור הדברים ביתר הרחבה, ובשינוי גירסאות, להלן).

‫מזרעו אחריו נודע לנו בנו הרה”ק רבי משולם זוסיא יצחק אויערבאך זצ”ל אב”ד טאלמאטש, שנשא את הרבנית הצדיקת מרת שטערנא רחל ע”ה בת הרה”ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זי”ע )בן המגיד הק’ רבי מרדכי מטשערנאביל זי”ע וחתן הרה”ק רבי דובער מליובאוויטש זי”ע(, ונשאר – בעת בריחת אביו – באוקראינה וגר בהארנסטייפל, ומשנשא בזיוו”ש את בת הרה”ק רבי חיים מקאסוב זי”ע – בעל ‫ה’תורת חיים’, עבר לגאליציא ונתקבל לרבנות טאלמאטש (נפטר ביום ב’ סיון תרמ”ב, ושם מנו”כ). בנו (מזיוו”ר) הוא הרה”ק רבי מרדכי דוב מהארנסטייפל זי”ע – בעל שו”ת ‘עמק שאלה’ ו’חיבור לטהרה’, חתנו של הרה”ק רבי חיים מצאנז זי”ע בעל ה’דברי חיים’3.

‫כידוע, גם ספר תורה שבהיכל צריך למזל. מעט מאוד ידוע ושם נשאר לגור עד סוף ימיו ושם גם מנוחתו כבוד. ועל שם

‫לנו על אודות אותו צדיק, קדוש עליון, הרה”ק רבי יחיאל מיכל העיירה ההונגרית הזאת נודע בשם הצדיק רבי מיכל’י

‫מקורימא זי”ע, ושמו כמעט לא נזכר בספרי דברי הימים כי אם מקורימא (וראה ‘מגדולי התורה והחסידות’ ח”ו עמ’ קכב).

‫בהקשר דבר מאסרו וסיפור הברחתו, ובזה ישנן כמה וכמה גירסאות

רבים התהלכו על עזוז נפלאותיו של הצדיק רבי מיכל’י קורימער זי”ע, והישועות אשר פעל בקרב הארץ, ונביא אחד מהם אשר סיפר הרה”ק רבי שלמה מבאבוב זצ”ל (הובא ב’שלומה של מלכות’).

‫בעיר באבוב דר יהודי בשם ר’ יוסף נעבענצאהל ע”ה, שהיו מכנים אותו “דער גרויסער יאסל”, והיה איש פשוט ועסק עם

‫עורות. כאשר הגיע רבי יחיאל מיכל לשם, בדרך בריחתו ממבקשי נפשו, נכנס ר’ יוסל אליו, והפציר בו שכבר עבר עשרים שנים מנישואיו ועדיין לא נפקד בזרע של קיימא. ביקש ממנו רבי מיכל’י איזה סכום לפדיון, וכאשר נתן לו, בירכו הצדיק שיהיה לו בנים תלמידי חכמים. וכאשר גזר הצדיק כן היה, וזכה ר’ יאסל לבת שנישאה להגאון רבי מרדכי מאיר גוטווירטה זצ”ל דומ”ץ באבוב, ולאחר הסתלקות רבי מיכל נולד לו בן זכר, שקראוהו “אלטר יחיאל מיכל” על שם הצדיק, הוא ניהו הגאון דומ”ץ ווישניצא ואח”כ ראב”ד סטאניסלאב, בעל מחבר ספר ‘פרי העץ’ )על שו”ע יו”ד, ד’ חלקים (ושו”ת ‘מנחת יחיאל’ (ב’ חלקים), שהיה מגדולי ההוראה בדורו. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.