האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

ימי ההילולה ליום ו’ ניסן

רבי שמואֹ יהוִה ֱאצינֹבויגן אב”ִ וויניציאה בן המהר”ם פאִובה –
שנ”ז
רבי יעֱב תמיר’ֹיש ר”מ בֹובֹין וֱרעמניץ ב”ר אֹעזר ֹיפמאן – תכ”ו
רבי חיים אבוֹעפיה ב”ר יעֱב – תֱ”ִ
רבי מאיר ִן פֹוצֱי ב”ר חיים יצחֱ – כֹי חמִה – תאפ”ח
רבי ירוחם טייטֹבוים מטארנא ב”ר משוֹם זֹמן יהונתן ֹיפשיץ
אב”ִ בריגֹ – תרנ”ט
רבי אהרן ראטה ב”ר שמואֹ יעֱב – שומר אמונים – תש”ז

רבי שמואל יהודה קאצינלבויגן אב”ד וויניציאה בן המהר”ם פאדובה – שנ”ז

רבי יעקב תמיר’ליש ר”מ בלובלין וקרעמניץ ב”ר אלעזר ליפמאן – תכ”ו

רבי חיים אבולעפיה ב”ר יעקב – תק”ד

רבי מאיר דן פלוצקי ב”ר חיים יצחק – כלי חמדה – תאפ”ח

רבי ירוחם טייטלבוים מטארנא ב”ר משולם זלמן יהונתן ליפשיץ אב”ד בריגל – תרנ”ט

רבי אהרן ראטה ב”ר שמואל יעקב – שומר אמונים – תש”ז

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.