האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

עליה לרגל: דרך בורמה פריצת דרך לר’ שמעון במירון

‍‍ד ניסן תשעא

היכל ומערת הרשב"י במירון

היכל ומערת הרשב"י במירון

לאחר דיונים סוערים בבד”ץ העדה החרדית שבירושלים, בו נשמעו טענותיהם של כל הצדדים, הוחלט להוציא פסק ביניים בקשר לעלייה למירון דרך בורמה בלבד, ובו הורו חברי הביד”ץ על הכהנים המבקשים לעלות להר מירון עליהם לעשות את הדרך אך ורק דרך בורמה א’ .

הודעה לכהנים
בענין טומאת כהנים במירון

הננו להודיע לציבור הכהנים כי לפי החלטת בד”ץ העדה החרדית, מיום ב’ ניסן תשע”א, כל דרכי מירון: הדרכים המובילות אל הציון, השטחים והרחבות למיניהם, הם בחשש איסור טומאה. למעט דרך “בורמה א'” (רק מאמצעו ודרך הכפר בלבד, ועד לחניון שלפני בני עקיבא) ומשם בתוואי מיוחד שיוכשר ויוביל עד לגג הציון (גג ההדלקה) בלבד. וזאת רק לאחר שייעשו תיקונים נדרשים לחצוץ בפני הטומאה, ואח”כ יסומן התוואי החדש ע”י שילוט מיוחד מטעם הבד”ץ.

לעת עתה התיקונים הנדרשים עדיין לא נעשו, והתוואי החדש עוד לא הוכשר ואשר ע”כ בהתאם להודעת הבד”ץ, בשלב זה על הכהנים להימנע מלהגיע לציון הרשב”י וסביבותיו, עד להודעה אחרת. ויחושו הכהנים לאיסור תורה כאזהרת הבד”ץ בזה”ל: “ואנו מזהירים שבטומאת כהן מוזהרים אנו אפילו על קטני קטנים, ולא הותר להם רק בדרך המותרת בלי חשש”. עם שינוי המצב נודיע בס”ד לציבור, ונא לעקוב אחרי ההודעות. ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר ג’ ניסן תשע”א
אגודת משמרת הכהנים
ת.ד. 50635 ירושלים

נ.ב. דעת רבים מגדולי ישראל שליט”א שגם בנוגע לדרך ולתוואי הנ”ל א”א לומר דבר ברור, וע”כ ירא שמים יחוש גם לזה. ואנו תקוה שבעזה”י יעלה בידינו בקרוב לתקן דרך כשרה עם כיפין ע”ג כיפין לרווחת כלל ציבור הכהנים שיוכלו גם הם להגיע למירון בדרכי גישה נוחים ללא כל חשש.

B

פס"ד עליה לכהנים דרך בורמה

פס"ד עליה לכהנים דרך בורמה

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.