האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

ימי ההילולה ליום י”א אדר א’

רבי יהוִה ֹייב “שומר שבת” ב”ר יעֱב – תֱנ”ט
רבי חיים יוסף ִוִ אזוֹאי ב”ר רפאֹ יצחֱ זרחיה – החיִ”א – תֱס”ו
רבי יצחֱ נתן ֹיפשיץ אב”ש סאנטוב – תרֹ”ִ
רבי מנחם מענִֹ ב”ר יצחֱ אייזיֱ מזיִיטשויב – מנחם צֱִ – תרס”א
רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ב”ר זאב נחום אב”ִ ביאֹא –
אבני נזר – תע”ר
רבי אברהם אבוחצירא ב”ר יעֱב – תרע”ג
רבי יוסף רוזן אב”ִ ִווינסֱ ב”ר פישֹ – צפנת פענח – תרצ”ו
רבי שֹום ישכר בער שפירא מֱעניא ב”ר פנחס
(חתן ר’ איתמר מנאִבורנא) -תשי”ז

רבי יהודה לייב “שומר שבת” ב”ר יעקב – תנ”ט

רבי חיים יוסף אזולאי ב”ר רפאל יצחק זרחיה – החי”א – תס”ו

רבי יצחק נתן ליפשיץ אב”ד סאנטוב – תר

רבי מנחם מענדל ב”ר יצחק אייזיק מזידיטשויב – מנחם ציון – תרס”א

רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ב”ר זאב נחום אב”ד – אבני נזר – תע”ר

רבי אברהם אבוחצירא ב”ר יעקב – תרע”ג

רבי יוסף רוזן ב”ר פישל – צפנת פענח – תרצ”ו

רבי שלום יששכר בער שפירא מעניא ב”ר פנחס (חתן ר’ איתמר מנאדבורנה) -תשי”ז

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.