האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

ימי הילולא ליום כ”ט שבט

רבי ישכר בעריש מדאלינא ב”ר יצחק אייזיק מזידיטשויב – תרמ”ו‬
‫רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים אב”ד סיגוט ב”ר יקותיאל יהודה (קדושת יו”ט) – תרס”ד
רבי חיים מאיר מפינטשוב ב”ר יצחק מראדושיץ (אמרי חיים, מנחת יהודה)‬ – תרע”ז
‫רבי נפתלי רוקח מנאווריא ב”ר יהושע מבעלזא – תרסה‬
‫רבי צבי הירש מליקאווא ב”ר חיים ישראל מפילוב (עטרת צבי) – תר”פ‬
‫רבי דוד מבאקאווסק ב”ר מאיר יהודה – תרפ”ד‬
‫רבי יצחק ירוחם דיסקין ב”ר משה יהושע יהודה לייב – תרפ”ה‬
‫רבי נתן צבי ב”ר משה פינקל (הסבא מסלבודקה) – תרפ”ז‬
‫רבי חיים יונה היילפרין ראב”ד רישא ב”ר אלכסנדר שמואל – תרפ”ז‬
‫רבי אהרן זעליג מדאראהוי ב”ר יעקב פנחס – תרצ”ג

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.