האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

דן יצחק אברבנאל

הרה”ק רבי דן יצחק אברבנאל זיע”א

‫יומא דהילולא שחל היום‬
‫מרן הרה”ק המהרי”ץ דושינסקיא זיע”א‬
‫היה רגיל לספר את המעשה כדלהן בליל‬
‫הסדר אחרי אמירת “שפוך חמתך”, והוא‬
:‫מופיע בהגדת מהרי”ץ. וכך מסופר שם‬
‫”רבי יצחק אברבנאל ישב בשפאניע, הלא‬
‫היא ספרד, והיה קרוב למלכות. ויהי בעת‬
‫גירוש ספרד אמר לו המלך שיוכל להישאר‬
‫בארצו כי עליו לא חלה הגזירה, וימאן‬
,‫ויעזוב כל נכסיו ורכושו ונסע לווניצה‬
‫ונטל עמו צרור כספו וגם גביע יקר מאד‬
‫משובץ באבנים טובות ומרגליות שהיה‬
‫שוה הון רב, אשר לא השתמש בו רק‬
.‫לברית מילה ולכוס של אליהו בליל פסח‬
‫לאחר פטירתו בוונציה ירש בנו ר’ יהודה‬
‫את הגביע הלז. ויהי כראות אחד השרים‬
‫את הגביע היקר, וילך ויהלל אותו לפני‬
‫מלך וונציה, ונתאווה המלך לרוכשו גם‬
‫בעד הון רב, אולם ר’ יהודה מיאן באומרו‬
‫שזה הכוס מיוחד לאליהו הנביא. מחשש‬
‫שינסו לקחת ממנו את הגביע, הטמינו‬
:‫בארגז והשליך המפתח לחוץ ויאמר‬
,‫”אליהו הנביא, הכוס הוא שלך וברשותך‬
“.‫קח את המפתח ועשה בו מה שליבך חפץ‬
‫והמלך ציווה לשבור את הארגז ולהוציא‬
‫הכוס, אולם ראו זה פלא: הכוס נעלם ולא‬
‫מצאוהו. ויקצוף המלך מאד וגזר לגרש את‬
‫כל היהודים מארצו, והגביל להם זמן עד‬
.‫ אחר חג

הרה”ק רבי דון יצחק אברבנאל זיע”א‬ יומא דהילולא שחל ביום יא אב מרן הרה”ק המהרי”ץ דושינסקיא זיע”א‬ היה רגיל לספר את המעשה כדלהן בליל‬ הסדר אחרי אמירת “שפוך חמתך”, וכפי שמופיע בהגדת מהרי”ץ. וכך מסופר שם רבי יצחק אברבנאל ישב בשפאניע, הלא היא ספרד, והיה קרוב למלכות. ויהי בעת גירוש ספרד אמר לו המלך שיוכל להישאר בארצו כי עליו לא חלה הגזירה, וימאן ,ויעזוב כל נכסיו ורכושו ונסע לווניצה ונטל עמו צרור כספו וגם גביע יקר מאד משובץ באבנים טובות ומרגליות שהיה שוה הון רב, אשר לא השתמש בו רק לברית מילה ולכוס של אליהו בליל פסח לאחר פטירתו בוונציה ירש בנו ר’ יהודה את הגביע הלז. ויהי כראות אחד השרים את הגביע היקר, וילך ויהלל אותו לפני מלך וונציה, ונתאווה המלך לרוכשו גם בעד הון רב, אולם ר’ יהודה מיאן באומרו שזה הכוס מיוחד לאליהו הנביא. מחשש שינסו לקחת ממנו את הגביע, הטמינו :בארגז והשליך המפתח לחוץ ויאמר ,‫”אליהו הנביא, הכוס הוא שלך וברשותך “.‫קח את המפתח ועשה בו מה שליבך חפץ והמלך ציווה לשבור את הארגז ולהוציא הכוס, אולם ראו זה פלא: הכוס נעלם ולא מצאוהו.


ויקצוף המלך מאד וגזר לגרש את כל היהודים מארצו, והגביל להם זמן עד אחר חג בשמוע רבי יהודה אברבנאל את הגזירה בכה מאוד ועלה להתפלל על קבר אביו. ויהי במשך הזמן בא אביו ר’ יצחק ,אל מלך ספרד בחלום הלילה, והכה בו מכות נמרצות ואמר לו: “קח את כספי ורכושי אשר עזבתי בארצך והבא .”‫אותם אל בני יהודה היושב בוויניציא בעירום ובחוסר כל וכך נשנה החלום גם בלילה השני. החלום הרעיד את לב המלך שמיהר לעשות כציווי החלום והביא את כל הרכוש .‫אל רבי יהודה ויהי בליל פסח, ויאנח מאד רבי יהודה על שחסר לו הגביע היקר, וגם כי לא היה לו אורח הגון. ותאמר לו אשתו, אם אין לך גביע, לך לפחות והבא אורח. וילך וימצא איש עני אשר נאות לבוא אל ביתו, ויהי כי נכנסו הביתה תכף נעלם הלז ויראו והנה על השולחן מונח הגביע היקר, ויכירו שהיה זה אליהו הנביא, וישבו על השולחן לבדם. ויהי בהגיעם לשפוך חמתך, נכנס אליהו הנביא ואמר להם את כל אשר היכה אביו במלך שפאניע, ויאמר לו: “דע לך ,‫שכשם שהיכה במלך שפאניע כן היכה במלך וויניציא ולא תפחד כי בטלה הגזירה, ולאחר החג לך אליו עם הגביע”. וילך אל המלך והגביע בידו, ויאמר אליו: “אם על :‫המלך טוב יקח הגביע ויבטל הגזירה”, ויאמר לו המלך “הגזירה מבוטלת וגם הגביע קח לך, כי לא אוכל לסבול  את המכות מאביך”. וילך וישב לביתו לבשר בשמחה לאחיו. היהודים על ביטול הגזירה

מקורות: ספר זכרונם לברכה‬





מונחי חיפוש נכנסים:

 • רבינו האברבנאל

3 תגובות אל “דן יצחק אברבנאל”

 1. אורן says:

  שלום רב,
  מהיכן הסקתם כי הרב דון יצחק אברבנאל נפטר בתאריך הנקוב: י באב?
  אין שום ראיה לדבר. גם קברו אינו ידוע, שכן הרב נפטר בווניציא ונקבר בפדובה ובמסגרת מלחמת האזרחים החריבו את בית הקברות.
  אברבנאל נפטר ב1508 אך המועד המדויק, חודש ויום אינו ידוע.
  מהיכן לקחתם את המקור למה שכתבתם?

 2. יהושע זילברברג says:

  הרב דון יצחק אברבנאל נפטר ביום כ”ט בתשרי ה”א רס”ט, כפי המובא בספרי קורות ימי העיתים. ואולם, הדברים מעט סותרים למה שהוא עצמו כתב בסוף פירושו לבראשית כי סיים את פירושו בשנת תפא”ר, משמע כי בשנת רפ”ב עוד היה בין החיים. אבל גם לכך נמצאה תשובה, כי את המשפט הזה כתב האדם שהעתיק את פירושו ולא המלבי”ם עצמו. ודי בזה.

 3. יהושע זילברברג says:

  סליחה. טעות. שנת אפא”ר (לא תפא”ר). עיי”ש.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.