האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

רבי עמנואל מפשעדבורז זצוק״ל – כ״ז שבט תרכ״ה

תולדות הצדיקים


יצחק מאיר | צדיקים.נט | כ״ז שבט תשפ״א


רבינו נולד בשנת תקס”ב לאביו הרה”ק רבי ישעי’ מפשעדבורז זי”ע שהיה מגדולי תלמידי הרה”ק החוזה מלובלין זי”ע. והיות ואביו הרה”ק רבי ישעי’ סבל רבות מצער גידול בנים שמתו בקטנותם ל”ע, ציוה עליו החוזה לקרוא את בנו בשם זה להורות כי ‘עִמָנוּ אֵ-ל’ כדלהלן.

רבינו למד תורה ונתגדל בצל אביו הגדול מפשעדבורז, ואף אצל הרה”ק רבי ישכר בער הסבא קדישא מראדאשיץ זי”ע.

בזיווג ראשון נשא את הרבנית הצדקנית צביה נכדתה של הרבי מלובלין זי”ע בת בנו רבי ישראל זצללה”ה.

בזיווג שני נשא רבינו את הרבנית בת הגאון רבי משה אהרן אבד”ק קוטנא זצלהה”ה.

עם הסתלקות אביו הרה”ק מפשעדבורז זי”ע בשנת תקצ”א לא אבה רבינו למלא את מקום קדשו, והחסידים הכתירו את הרה”ק רבי ישכר בער מראדאשיץ זי”ע שכיהן כרב ורבי בעירם.

רק אחרי הסתלקותו של הרה”ק מראדאשיץ זי”ע בשנת תר”ג מילא רבינו את מקום קדשו באדמורו”ת, אך לא קיבל עליו את משרת הרבנות בעיר, אלא מסרה להרה”ק רבי משה מלעלוב זי”ע בנו של הרה”ק רבי דוד מלעלוב וחתנו של היהודי הק’ מפשיסחא זי”ע, ורק לאחר עלותו של רבי משה לארה”ק, אז כיהן רבינו גם ברבנות עיר פשעדבורז.

רבינו נתפרסם לאיש קדוש ויצא שמו כפועל ישועות בקרב הארץ אשר רבים נושעו על ידו בעיניו הצופיות ובברכותיו הטהורות, ונודע בשערים היה בענוותנותו הגדולה ובליבו הנשבר.

בשנת תרכ”ה נפל רבינו למשכב ונסע לווארשא הבירה לדרוש ברופאים, ובחודש שבט השיב שמה את נשמתו ליוצרו,

נטמן באוהל בבית החיים שבווארשא.

מונחי חיפוש נכנסים:

  • https://www zadikim net/?tag=פשעדבורז

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.