האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

טרום הקורונה: מסע נכדי הרה״ק מסטרופקוב להונגריה, סלובקיה, פולין

‍‍כב אדר ב' תשף

המסע של נכדי אב״ד סטרפקוב נערך לרגל ד’ אדר שחל בשבת קודש – יומא דהילולא רבה של הגה”ק רבי חיים יוסף גוטליב זיע”א רבה של סטראפקוב.


חיים לייפר | צדיקים.נט | כ״ב אדר תש״פ


המסע השתרע על פני שלושה מדינות הונגריה סלובקיה ופולין.

במוצאי שבת לאחר חצות נחתה הקבוצה בבודפסט שבהונגריה, לאחר סידור ‘אשרת הכניסה’ עלו לאוטובוס שהמתין בשדה התעופה, נסעו לכיון קערעסטיר, התרגשות עצומה הייתה בקהל כאשר הגיעו לסעודת מלוה מלכה בביתו נאווה קודש של  הרה”ק רבי ישעיהל’ע מקערעסטיר, הבית אשר היה מעיין הישועות ובפרט בסעודת מלוה מלכא, ואשר טרם פטירתו השיב לשאלת חותנו ‘איך אתה מניח אותנו לאנחות’, ענה לו ‘מי שיבוא לביתי יוושע’.

ויהי לפני אשמורת הבוקר עלו בצוותא לציון קדשו של הרה”ק רבי ישעיהל’ע מקערעסטיר זיע”א. שם אמרו בהתעוררות עצומה את סדר תהילים וי”ג מידות, ושפכו צקון לחשם כי זכותו של אותו צדיק וקדוש אשר הרבה חולים נתרפאו בברכתיו למעלה מדרך הטבע, והמשיך שפע של ישועות לכלל והפרט בגוף ונפש, יעמוד לכל המשתתפים ולכל כלל ישראל להיוושע בכל הנצרך.

התפללו תפילת שחרית כותיקין ב’קוויטל שטוב’, במקום שרבים רבים נושעו למעלה מדרך הטבע, לאחר אכילת פת שחרית כיד המלך ובהתרוממות רוח, פנו לעיר קאלוב, העיר שה”דברי חיים” מצאנז העיד כי שלושה פרסאות לפני ההגעה לעיר חשים כבר את הקדושה של הרה”ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי”ע.

אל ציונו של הרה”ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי”ע, הגיעו סמוך ונראה לז’ אדר יומא דהילולא דיליה, אל אהל קדשו נכנסו כל הקהל ברגשות קודש ושם אמרו פרקי תהילים בהתעוררות עצומה, בסיום פרקי תהלים אמרו את הי”ר וי”ג מידות, יצוין כי הגה”ק רבי חיים יוסף גוטליב זיע”א רבה של סטראפקוב, היה תלמיד מובהק של הרה”ק מקאלוב זיע”א תמיד כאשר בא לפניו ענין קשה ומסובך נהג לנסוע להשתטח על ציון קדשו, וכאשר נכנס היה אומר “גוט מארגן רבי” ואז היה מתחיל לדבר כדבר איש אל רעהו, וכאשר גמר לשפוך שיחו, היה מרכין ראשו כמי שרוצה לשמוע את תשובתו ויצא ביראת הכבוד כתלמיד הנפטר מרבו.

ברגשות נעלים המשיכו לכיוון איהל לציון קדשו של ה’ישמח משה’, אשר עם פטירתו בשנת תר”א, החל הגה”ק רבי חיים יוסף גוטליב זיע”א לכהן כרבה של סטראפקוב, שלאחר פטירת הרה”ק בעל ישמח משה מאיהעל נקרא על פי צוואתו נכדו הרה”ק ר’ יקותיאל יהודה בעל ‘ייטב לב’ למלאות את מקומו ברבנות איהעל. באותה עת כיהן הוא כרב בסטראפקוב, ועתה נתפנה כס הרבנות, ופנו אנשי סטראפקוב אל הרה”ק מצאנז שייעץ להם את מי לקבל במקומו כאב”ד. השיב להם הרה”ק מצאנז, מן השמים כבר מינו עליכם את הגה”ק רבי חיים יוסף גוטליב זיע”א הרב מטערצאל. מיד פנו ראשי הקהל לטערצאל וכתב הרבנות בידם, וכאשר באו אל רבינו נענע בראשו כאות הסכמה ואמר: שמעתי, שמעתי.

הלבבות הלמו בהתרגשות גדולה ככל שהתקרבו למטרת הנסיעה לעיר סטראפקוב  – למקום מחוקק ספון בעל ההילולא הגה”ק רבי חיים יוסף גוטליב זיע”א, אל הציון הקדוש התאספו ובאו בשעות הצהרים הקבוצה של הנכדים מא”י, וקבוצת הנכדים מארה”ב ומאירופה, ויחד כולם פתחו באמירת תהלים בהשתפחות הנפש מתחילת ספר רבעי עד סיום ספר תהילים.

בסיום אמירת ספר תהילים אמרו את היה”ר וי”ג מידות בהתעוררות עצומה. סדר המשניות ליארצייט נלמדו ע”י הרה”ח ר’ יעקב וואלף שווארץ שליט”א אשר כבר כ”ד שנה מארגן את הנסיעה מארה”ב, וליבו ער לכל ענייני בעל ההילולא זקנו הגה”ק רבי חיים יוסף גוטליב זיע”א ומשפחתו.

לאחר התפילה הנרגשת התאספו הנכדים כולם ל’בית העם’ המקומי שהוכן מבעוד מועד לכבוד המעמד, שם הסיבו כל הקהל ע”י שלחנות ערוכים כיד המלך למעמד לחיים לכבוד ההילולא, במהלך המעמד השמיע דברים המגיד מישרים מעיה”ק ירושלים הרה”ג רבי אשר דרוק שליט”א שהצטרף לנסיעה, בדבריו הנלהבים העלה על נס את הפלא שלמעלה ממאה חמשים שנה מהסתלקותו של אותו צדיק בעל ההילולא זיע”א מתאספים ובאים מידי שנה בשנה לציון קדשו ורואים שם ישועות, וכן הביע את רגשות הכרת הטוב של כל הקהל להרה”ח ר’ יעקב וואלף שווארץ שליט”א מארה”ב, על ארגון כל ענייני ההילולא והחזקת הציון הקדוש בפרט וכל הבית החיים של ק”ק סטראפקוב בכלל. וכן להרה”ח ר’ ברוך דוד גוטליב שליט”א מעיה”ק ירושלים על אירגון הנסיעה מארה”ק ברוב כשרון על הצד היותר טוב. בתפילת מנחה רבתיננעלה כנסיה לשם שמים זו לכבודו של בעל ההילולא זיע”א.

משם משם עברו את הגבול לפולין לעבר ציון המצויינות של הרה”ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי”ע. אשר בעל ההילולא הגה”ק רבי חיים יוסף גוטליב זיע”א, כן פקדו את ציון קדשו של הרה”ק רבי צבי הירש מרימנוב זי”ע.

ברגשות קודש ובהתרגשות הגיעו בשעת לילה מאוחרת לליזענסק מקום מנוחתו של הרה”ק רבי אלימלך מליזענסק זיע”א, הקבוצה התקבלה במאור פנים לבניין ‘הכנסת אורחים’ שע”י הציון הקדוש. שם סעדו את ליבם ונחו מעמל הדרך. לפנות בוקר התאספו כל הקהל בציון הקדוש לתפילה שקודם התפילה, קשה לתאר את המעמד הנשגב של אמירת תפילת רבינו אלימלך בצוותא חדא, כאשר כל הקהל מבקשים יחד את תפילת ‘אדרבה ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו’.

לאחר תפילת שחרית ופת שחרית נסעו ללובלין לביקור מרגש במיוחד בישיבת חכמי לובלין, ישיבתו המפורסמת של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ”ל. בתפילה נרגשת על ציוני קודש של הרה”ק רבי יעקב יצחק ה’חוזה מלובלין’, המהרש”ל ו’ראש הברזל’, נחתמה פרק ההשתטחות על קברי הצדיקים הקדושים אשר בארץ כולם זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

עמוסי חוויות ורשמי קודש נחתה הקבוצה בערב יום שני ו’ אדר בארה”ק, כאשר כולם מבעים את הוקרתם ותודתם להרה”ח ר’ ברוך דוד גוטליב שליט”א על הארגון הנפלא והמדוקדק לפרטי פרטים, והעיקר במאור פנים ושמחה.      

 

 

 

 

 

 

 

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.