האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

טרוביץ, אוקראינה: שופצו מחדש אוהלו וקברו של המגיד מטרוביץ זצוק״ל

‍‍טז טבת תשף

טרוביץ, אוקראינה: שופצו מחדש אוהלו וקברו של המגיד הק’ מטרוביץ זי”ע | תלמיד הבעש”ט הק’ והמגיד הק’ ממעזריטש זי”ע ומגדולי תלמידי הרה”ק מוהר”ן מברסלב זי”ע


חיים לייפר | צדיקים.נט |י״ז טבת תש״פ


בשורה משמחת לשוחרי קברי הצדיקים ברחבי אוקראינה: אגודת ‘אהלי צדיקים – גדר אבות’ שיפצה מחדש את חלקת קברו של הרה”ק רבי יקותיאל מטרוביץ זי”ע, הנודע בכינויו בקהל חסידים ‘המגיד מטרוביץ’ בהיותו מגיד מישרים ב-84 קהילות ישראל ברחבי אוקראינה וגלילותיה.

המגיד מטרוביץ עוד זכה להסתופף בצילו הטהור של הבעש”ט הק’ ולשתות מבאר תורתו, לאחר הסתלקות הבעש”ט, קיבל עליו את מרות תלמידו הגדול המגיד הק’ ממעזריטש והיה מבחירי חבורתו הקדושה.

רבי יקותיאל מטרוביץ התפרסם כאחד מגדולי דורו וכאמור שימש כ’מגיד מישרים’ בעשרות רבות של ערים ועיירות, בהן ביקר מפעם לפעם, כשהוא מחזק חומת היהדות ומלמד דרכי ד’ לרבים.

גדולי דורו כינוהו: ‘שומר הגבול’ היות ועיר מגוריו שכנה בין שני המחוזות קייב וחרסון. “בקדושתו הגדולה”, אמרו הצדיקים, “מונע הוא את התפשטות ההשכלה מפלך חרסון, לקייב וגלילותיה”. צדיקי הדור העריצוהו עד מאד, וידוע שהרה”ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי”ע נטל ממנו הסכמה כאשר התכונן להדפיס את סידורו.

ישיש כבן שבעים היה המגיד מטרוביץ ומנהיג לאלפים, כאשר הגיע אליו שמעו של הרה”ק רבי נחמן מברסלב זי”ע, שטרם מלאו לו עשרים שנה. על אף ההפרש העצום בין הגילאים של שני הצדיקים, נסע אליו המגיד לבקרו ונבהל מגדלותו וקדושתו העצומה.

שנים ארוכות ניקרה בלב המגיד מטרוביץ קושיה מסוימת, הוא הציע אותה בפני רבים מצדיקי הדור, אך עדיין לא קיבל תשובה שתניח את דעתו. בבואו אל רבי נחמן לשבת פרשת יתרו, כשישב ליד שולחנו הטהור, נדהם לשמוע את רבי נחמן מעלה לפתע את קושייתו הישנה ותוך כדי דיבור מיישב אותה בפשטות מופלאה ומאירת עיניים. התלהבות עצומה אחזה במגיד: הנה, עוד בטרם שטח קושייתו לפני הרבי הצעיר, חזה אותה ברוח קדשו ובתבונתו האלוקית – אף תירצה! כשכילה רבי נחמן את אמירת תורתו, ניגש אליו המגיד מטרוביץ בהתרגשות, נישקו וקרא בקול: “רבי! אתם ‘חידוש’!!!”

לאחר שבת, כששב לטירהוביצה, עבר דרך מקום מגורי חתנו רבי יצחק ושח לו בהתלהבות של נער צעיר: “דע לך, כי זה עתה הייתי בברסלב, אצל הרבי הקדוש רבי נחמן – איני יכול לתאר את אשר ראיתי שם: קושיה שהציקה לי שנים ארוכות נפתרה בין רגע! להבות אש חזיתי בוקעים מפיו הקדוש! ולמחרת, רואה אני את התורות הקדושות רשומות על גבי הנייר, אש שחורה על גבי לבנה”.

כה עצומה היתה דבקותו ברבי נחמן, שכאשר שב רבי נחמן מארץ ישראל ונודע למגיד מטרוביץ שהוא נמצא קרוב לעירו, לא המתין לעגלון שירתום את העגלה; ללא אבנט וכובע עליון רץ בהתלהבות ברגל להקביל פני רבו, מרחק של כחצי פרסה. המגיד מטרוביץ הסתלק זמן קצר לאחר הסתלקות רבי נחמן מברסלב, ונטמן בטירהוביצה עירו.

מספר הרב ישראל מאיר גבאי יו”ר אגודת ‘אהלי צדיקים – גדר אבות’: “ציון קדשו של המגיד מטרוביץ זי”ע היה אחד הקברים הראשונים שטיפלתי בהם מיד בתחילת עבודתי ברחבי אוקראינה, עוד לפני שנפל מסך הברזל האוקראיני. כחסיד ברסלב, שמעתי עליו אותות ומופתים ותהילתו בקהל חסידים, וראיתי לעצמי זכות וחובה לשפץ את קברו של הצדיק הנשגב הזה, שעקבותיו לא נודעו מחמת התבטלותו כלפי הצדיק, רבו המובהק באחרית ימיו, הרה”ק רבי נחמן מברסלב זי”ע.

“למרבה המזל מיקומו של הקבר נשמר גם תחת קלגסיו של השלטון הקומוניסטי, ובבואי למקום הראו לי יהודים מקומיים בטירהוביצה את המקום בו עמד פעם בית החיים. בהשגחה פרטית נודע לי מפי המקומיים, שבדיוק באותם ימים מתכננת העירייה לחרוש את המתחם כולו ולבנות מעליו אצטדיון משחקים ענק. ללא חת ומורא התפרצתי באחד הימים למשרדי העירייה, תוך כדי שהם עוסקים באותה ועידה בעניינו של המקום הקדוש ליהודים, ובקול ניחר זעקתי את זעקתם של הקדושים אשר בארץ המה, שחלילה וחס אין להם רשות לגזול את המקום הזה מידי היהודים”.

“כנראה שהצלחתי לפעול בדבריי שיצאו באמת מלב קרוע ומורתח לנוכח הזוועה המתוכננת במקום, וב”ה הצלחתי להסיר את רוע הגזירה”, מספר הרב ישראל מאיר גבאי בסיפוק רב. “בפרוטוקול של העירייה מאותו יום, רשום שבעיצומה של ישיבת המועצה על התכנית להרוס את מתחם בית הקברות היהודי בטירהוביצה, התפרץ יהודי לא מוכר ומחה בצעקות רמות על התכנית לחילולו של המקום המקודש ליהודים מאז ומקדם, והתכנית ירדה מעל שולחן ההצעות”.

מיד לאחר מכן התבקש הרב גבאי להקים מצבה לזכרו של המגיד הק’ מטרוביץ זי”ע, כדי שאכן יקבל המקום צורה של בית קברות יהודי. ואכן, הקבר הוקם במהרה על פי עדויותיהם של היהודים המקומיים שזכרו היטב היכן עמד הקבר של הצדיק לפני שהנכרים הארורים הרסוהו.

הרב גבאי מציין שבפאתי בית העלמין עומד מחסן נטוש שנבנה על ידי אחד השכנים המקומיים שהתגורר סמוך לבית הקברות וגזל את השטח הקדוש, כשבתוך המחסן ניתן לראות עד היום שברי מצבות עם כיתובי ‘פ”נ’ ועוד. “המקומיים סיפרו לי שבאחד הימים הגוי הגזלן נשכב מתחת לרכבו כדי לתקן דבר מה, אולם תוך כדי עבודתו נפל עליו הרכב ומחץ אותו למוות”, מספר הרב גבאי. “השכנים רואים בכך עונש מן השמים לגוי זה שהעז לגעת במצבות היהודים ולעשות בהם כרצונו”.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.