האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

אוסטרהא, אוקראינה: נערכים לקראת מעמדי התפילות על ציון המהרש”א ביום ההילולא

‍‍ג כסלו תשף

אוסטרהא, אוקראינה: אגודת ‘אהלי צדיקים’ נערכת לקראת מעמדי התפילות על ציון קדשו של המהרש”א ביום ההילולא ה’ כסלו


חיים לייפר | צדיקים.נט | א׳ כסלו תש״פ


“אילו היו יודעים את גודל קדושת המהרש”א היו מלחכים את העפר שעל קברו” – דברים נפלאים אלו שנאמרו ע”י אור שבעת הימים מרן הבעש”ט הק’ זי”ע, מלהיבים את הלבבות ברשפי אש לידע ולהתוודע על גדלותו וקדושתו הרוממה של גדול מפרשי התלמוד בדורות האחרונים, הגה”ק רבי שמואל אידלס זי”ע מאוסטרהא, הנודע בכינויו על שם חיבורו המפורסם ‘מהרש”א’.

בשנים האחרונות זכתה אגודת ‘אהלי צדיקים – גדר אבות’ לפעול גדולות ונצורות בבית החיים העתיק באוסטרהא, שנחרב עד היסוד לפני כיובל שנים. היה זה ראש העיר באוסטרהא, קומוניסט אנטישמי שהורה להוריד ולהרוס את כל מצבות בית החיים היהודי, שם היה קבור המהרש”א ועוד גדולים וצדיקים לצד מאות יהודים, בכדי להקים במקום פארק שעשועים. את המצבות הם הניחו במרתפי הצבא, אולם דווקא את קברו של המהרש”א הם ניתצו וחיללו לשברי שברים, עד שלא נותר ממנה זכר ושארית.

“בשנת תשמ”ד עם תחילת פעולותיי ברחבי אוקראינה”, מספר יו”ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי, “הגעתי לאוסטרהא וגיליתי את בית הקברות חרוב לגמרי. אחד התושבים היהודים המקומיים סיפר לי שהוא נוהג ללכת בכל שבוע להתפלל על קברו של המהרש”א, ולשאלתי כיצד יודע הוא את מקום קברו? הישב לי כי רוב יהודי העיר יודעים את המיקום המדויק מאחר והם סימנו לעצמם את המקום לפי מספר העצים וכך לא נשכח מהם מקום קברו של המהרש”א”.

מדיבורים למעשה, הרב גבאי החל לפעול מול העירייה כדי לקבל אישור לבנות מצבה על קברו של המהרש”א הקדוש, אולם היות והמקום הוכרז באותן שנים כפארק לאומי של העירייה, לא היה סיכוי לקבל את האישורים המיוחלים. הקשיים והניסיונות שעמדו בדרכו של הרב גבאי להקמת מצבה להנצחת שמו וזכרו של המהרש”א יכולים לפרנס מאמרים מרתקים בפני עצמם, אך לא איש כר’ ישראל מאיר גבאי שירים ידיים מול העקשנות של העירייה.

בינתיים, למרות כל הסיכונים הכרוכים בכך, העמיד הרב גבאי מצבה במקום עליו הצביעו רבים מיהודי העיר שעוד זכרו היטב את מיקומו המדויק של קבר המהרש”א. הנכרים המקומיים שלא ראו את העמדת המצבה בפארק הלאומי בעין יפה, ניפצו את המצבה שוב ושוב, כאשר בכל פעם שמצבה נבנתה במקום על ידי אגודת ‘אהלי צדיקים – גדר אבות’, דאגו המקומיים לחללה עד שלא היתה ברירה ומסביב למצבה נבנו סורגים כדי למנוע את חילול הקודש.

כיום מסכם הרב ישראל מאיר גבאי בסיפוק רב את הפעילות הרבה שארכה מספר שנים, עד שהעירייה ניאותה להחזיר את המצב לקדמותו ושהמקום יוכרז כבית קברות יהודי. הרב גבאי מציין את פעלו הרב של הנגיד הרבני הנכבד הרב אליעזר קסטנבוים שליט”א מארה”ב, על עזרתו הרבה בהצלת בית החיים הן בשתדלנות מול הרשויות והן מצד טיפוח המקום וההשקעה הרבה בהקמת המצבות וגידור בית הקברות.

משך כל השנים בהן נמשך המשא-ומתן עם הרשות המקומית באוסטרהא להחזיר את השטח לידיים יהודיות, הביא הרב גבאי קבוצות רבות, קטנות וגדולות, לאוסטרהא להתפלל בציון קדשו של המהרש”א, כדי שמועצת העיר תראה ותבין שיש מבקרים רבים בשטח וישנו את החלטתם להפוך את המקום לפארק לאומי. “בסופו של דבר, זה אכן קרה”, מספר כיום יו”ר האגודה בשמחה של מצוה, “לאחר שאוסטרהא הפכה למוקד עליה עבור אלפי יהודים המגיעים לאוקראינה להתפלל על קברי צדיקים, החליטה המועצה בישיבתה לשוב ולהגדיר את המקום כשטח בית קברות יהודי”.

בשנים האחרונות הגיעו משאיות צבאיות לבית הקברות ופרקו בו עשרות מצבות בערמות בפינות בית העלמין. המצבות, שמשקלן רב מאד, סודרו כמובן אחת על גבי השנייה, וכאמור נעשו מאמצים רבים לשפץ ולשחזר את בית החיים על כל מצבותיו האבודות שהוחזרו ליעדן המקורי.

לדברי הרב ישראל מאיר גבאי יו”ר אגודת ‘אהלי צדיקים – גדר אבות’: “זוהי הוכחה נוספת לתועלת העצומה שבמלחמתנו על בתי הקברות ברחבי אוקראינה והסביבה, אחד ההדגשים חייב להיות על נסיעות קבוצות ואף מבקרים בודדים אליהם. לולי נבנה אוהלו של המהרש”א ולולי פורסם הדבר, לא היו פוקדים אנשים את בית הקברות באוסטרהא וגורלו עלול היה להיות כגורלם של בתי קברות אחרים, שלא נותר בהם מאום מלבד פרות רעות ושיכורים שרועים, כאשר כבוד המתים המחולל זועק מרות”.

בפנים בתוככי האוהל שהוקם מעל קברו של המהרש”א, ניצבת לה המצבה המחודשת עם שני נוסחאות. באחת נכתב כנוסח הזה: “אבן פינה הוקם והוכן מחדש ע”י החבורה קדישא דפה קהילתנו קהלא קדישא יום א’ וי”ו תמוז שנת תי”ו רי”ש יו”ד אל”ף, א-ו-ת ת-ו-ר-ה, לכבוד ולתפארת אלופנו מורנו ורבינו רב הרבנים גאון הגאונים אור ישראל וקדושו שמו הקדוש והטהור הלך מסוף העולם ועד סופו צדיק יסוד עולם רבינו מהרש”א זצוקלל”ה”. באגודת ‘אהלי צדיקים – גדר אבות’ מציינים את מקור הנוסח: “נוסח זה נכתב מעברה השני של המצבה בשנת תרי”א ע”י הרב הגאון רבי יעקב רפפורט ז”ל רב העיר אוסטראה.

על חלקה הקדמי והשטוח של המצבה נכתבו דברים אחרים: “ה’ ימים חודש כסלו שנת שצ”ב לפ”ק פה נגנז ונאסף איש קדוש תגא דמלכא הוא נגר ובר נגר מופת הדור הצניף הטהור הרב המופלג בחכמה בענווה וביראה ושמעו יצא ממזרח שמש עד מבואו האיר כל חכמי ישראל בחיבורו הגדול שחידש בפלפולו ובחריפותו על גמרא פירש רש”י ותוספות הגאון נ”י פ”ה מו”ה שמואל אליעזר במוהר”ר יהודה הלוי זצללה”ה ונתבקש בישיבה של מעלה ומת במיתת נשיקה ועלה השמימה והיתה מנוחתו כבוד במוצאי מנוחה ונאסף ביום א’ חמשה ימים לחדש כסליו בשנת שצ”ב לפ”ק. ת’נ’צ’ב’ה'”.

בימים אלו, לקראת יומא דהילולא רבה של הגה”ק המהרש”א זי”ע שחל בה’ כסלו, נערכים באגודת ‘אהלי צדיקים – גדר אבות’ לקליטתם של ההמונים שיבואו להתפלל בבית החיים באוסטרהא, המקום מנוקה היטב ומסודר כראוי לקראת בואם של המתפללים בהאי אתרא קדישא.

כמו כן רבים ינצלו את ההזדמנות בביקורם באוסטרהא שנקראה בעבר ‘אות-תורה’ על שם גאוני הדור שפיארו את העיר, וייכנסו להתפלל בבית הכנסת העתיק של המהרש”א בו התפלל ולמד במסירות נפש יומם ולילה, שם חיבר גם את חיבורו המפורסם על תלמוד בבלי. בית הכנסת נגאל בשנים האחרונות על ידי ראש הקהילה היהודית מר גרישה ארשינוב, בשיתוף פעולה של הרב ישראל מאיר גבאי שמשקיע דמים תרתי משמע בשיפוץ המקום לתפארה ואחזקתו משך כל ימות השנה.

במסגרת השיפוצים והפעילות שנעשתה באוסטרהא בשנים האחרונות, הקים הרב ישראל מאיר גבאי מצבות לזכרם של שניים מגדולי אוסטרהא: הגה”ק רבי מאיר מרגליות זי”ע מאוסטרהא הנודע על שם ספרו ‘מאיר נתיבים’, שקברו היה חצוב מול אוהלו של המהרש”א; הרה”ק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא זי”ע שכונה בשם ‘רב ייבי’ מגדולי מאורי החסידות בדורות האחרונים. כמו כן בערמת המצבות השבורות שהוחזרו על ידי הצבא לבית החיים, התגלתה מצבתו של נכד רבי ייבי מאוסטרהא, ומצבתו תוקנה מחדש והועמדה בכבוד הראוי לה צמוד לקברו של רבי יייבי.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.