האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

שוקם קברו של הצדיק הנסתר רבי בעריש חסיד בעיר קוטנא שבפולין

‍‍כח חשון תשף

מכון אור הגנוז: שוקם קברו של הצדיק הנסתר רבי בעריש חסיד בעיר קוטנא שבפולין


חיים לייפר | צדיקים.נט | כ״ט חשוון תש״פ


בין סיפורי המופת על חסידים ראשונים שחיו בהצנע בקדושה ובטהרה, מפורסם סיפור חייו ופטירתו של הצדיק רבי ישכר בעריש דאברזינסקי זצוק”ל, אשר אלפי צאצאיו צועדים לאורו, וכשרי ישראל שמעו שם תפארתו.

בכפר קטן התגורר החסיד המופלא רבי בעריש חסיד, אביו היה נקרא רבי בנימין. יחוסו עולה למעלה בקודש עד רבותינו בעל ה’לבוש’, והגאון המהרש”ל. עוסק הוא בתורה בימים ובלילות, וגדולי דורו העידו עליו כי היה גומל חסדים בבחינתו של אברהם אבינו, רודף שלום כמידתו של אהרן הכהן וענוותן בדרכו של הלל הזקן.

כל ימיו אחז רבי בעריש במידת התשובה והפרישות, הוא התענה בתענית שנמשכה ארבעים שנה, במהלכם, מידי יום ביומו היה טועם רק מעט ברדת הלילה, בכדי להזין את גופו. ככלותו את ה’סעודה’ היה פונה לנום את תנומת הלילה בבית המדרש העירוני, כשלמראשותיו היה מניח אבן קטנה. בחצות לילה היה מקיץ משנתו, ובוכה על החורבן באמירת ‘תיקון חצות’.

כשקרבו ימיו של רבי בעריש, זימן אליו את אנשי החברא קדישא, וציוום כי לאחר אריכות ימיו ושנותיו, יטלו את אותה אבן עליה ישן כל ימיו, וממנה יעמידו את מצבת קברו. וכה נחרט על מצבתו: ‘פ”נ בוצינא קדישא חסידא ופרישא מ’ יששכר בעריש ב”ר בנימין’.

לאחר פטירתו נעשה קברו לאבן שואבת, הדבר היה מקובל בין צאצאיו כי רבי בעריש הותיר בצוואתו, כי יוצאי יריכו עד עשרה דורות שיבואו ויתפללו על קברו יוושעו במה שיצטרכו. אכן נהוג היה בין יוצאי חלציו לבוא ולפקוד את המקום כפעם בפעם. בין צאצאיו המפורסם של רבי בעריש היה הרה”ק רבי אברהם מטשכנוב זצוק”ל ויוצאי חלציו.

הרבי רבי בונים מפשיסחא זי”ע אמר: בידו של רבי בעריש, זקינו של הרה”ק רבי אברהם מטשכנוב, מצוי היה המפתח של ‘אוצר הנשמות’, ובגלל כן יכול היה לבחור נשמה קדושה כזו לנכדו.

במסורת נמסר כי רבינו הבטיח קודם פטירתו כי אם חס ושלום יעלה בדעת איזה יהודי או יהודיה להמיר דת, יביאו לבינה עליה רשום שמו או שמה וישימו על קברו, ואז יפעל עבורם, או שתחזור נשמתו לב”ע, או שחזור בו ויתחרט על כוונתו.

כפי שפורסם בעבר, מכון אור הגנוז ערך עבודת מחקר וגילה תמונות עתיקות של בית העלמין עם מצבת האבן על רקע בתי הסביבה, בניתוח חוקרים מקצועיים זוהה המקום המשוער של הקבר, במכון אור הגנוז פנו לאחד מצדיקי הדור שקבע שניתן להקים מצבה במקום המשוער.

בימים אלו הוקמה ע”י המכון מציבה גדולה, וצאצאי הצדיק כבר זכו לפקוד אותה. יצויין שבית העלמין בקוטנא שוכן במרכז העיר, ויש חשש גדול לפגיעה במקום ע”י המקומיים שאינם רואים בעין יפה את הפעילות במקום. לפיכך, הוקמה לע”ע מציבה מיציקת בטון בלבד, על מנת למנוע נזקים ופגיעות.

לפרטים נוספים, ומידע על דרכי הגעה לקבר, ניתן לפנות למספר 0772520392

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.