האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

השבת בפשעמישל

‍‍יא אדר ב' תשע

Slide1השבת בעיירה פשעמישל סמוך לליזנסק

מאורגן ע”י רייכבערג טורס

לקראת ההילולא של הרה”ק ר’ אלימלך מליזנסק ביום ראשון כ”א אדר הבעל”ט, תצא השיירה עוד לפני שבת, עם סדר נסיעה למופת, ועליה לקברי צדיקים ברחבי פולין, (עם אפשרות להמשיך את סדר הנסיעה להונגריה) הנסיעה תהיה מלווה, ע”י המספר הנפלא הרה”ג ר’ שמואל דישון, שיעורר את הציבור, בסיפורי צדיקים, ודברי תורה, כמו כן תלווה ע”י הרה”ח המפורסם ר’ מענדיל רייכבערג ובניו שיחי’.

השבת נועם הנשמות בעיירה פשמישל הסמוכה לליזנסק

במוצאי מנוחה יעלה ויעתרו בתפילה על ציון קודש הקדשים של הרה”ק מרן ר’ אלימלך מליזנסק

לסדר הנסיעה הקישו כאן

יש לציין שמייסד רייכבערג טורס הינו בעל וותק של קרוב לארבעים שנה

ולו עשיה רבה בתחום שיקום ושיפוץ קברי צדיקים בין היתר בניית גדרות

עדכון: בית הקברות בפשמישל הושב בימים אלה לידי הקהילה היהודית  ע”י הוועדה להשבת רכוש היהודי זאת לאחר מאמצים מתישים מול חברי העירייה המקומית אשר התנגדו לכך בכל תוקף

בס”ד‬
‫מסע הקודש לקברי הצדיקים בפולין וגאליציע‬
‫כ”א אדר תש”ע לפ”ק‬
‫סדר הנסיעה:‬
‫יום רביעי פ’ כי תשא:‬
‫בערך בשעה 03:4 אחה”צ נוסעים אי”ה מניו יארק בדרך לווארשא‬
‫יום ה’:‬
‫בשעה 03:9 בערך מגיעים בעזהשי”ת לווארשא פוילן, ונוסעים במשך היום והלילה למקומות דלהלן:‬
‫)נשתדל בל”נ להגיע לכל המקומות שצייננו כאן, אבל הכל כפי מסת הפנאי.(‬
‫‪ ‬מווארשא נוסעים לראדאשיץ מנו”כ של הס”ק ר’ ישכר דוב מראדישיץ זיע”א וצאצאיו: מוה”ר ישראל יצחק מראדאשיץ זי”ע / מוה”ר יצחק פינקלער‬
‫זי”ע / מוה”ר הלל פינקלער זי”ע / מוה”ר אליעזר דוד מראדאשיץ זי”ע / מוה”ר ישראל יוסף זי”ע‬
‫‪ ‬משם נוסעים לראדאמסק מקום מנו”כ של הרה”ק בעל תפארת שלמה זי”ע / הרה”ק החסד לאברהם זי”ע / הרה”ק בעל הכנסת יחזקאל זי”ע‬
‫‪ ‬משם נוסעים לקראקא, והולכין לביקור בבית הכנסת של הרמ”א זי”ע, אח”כ הולכין לביה”ח הישן מקום מנו”כ של רבותינו גדולי הדורות שלפני מאות‬
‫שנים: מרן הרמ”א זי”ע / המגלה עמוקות זי”ע / הב”ח זי”ע / התוס’ יו”ט זי”ע / בעל מגיני שלמה זי”ע / הרבי ר’ העשיל זי”ע‬
‫‪ ‬משם נוסעים לביה”ח החדש מקום מנו”כ של הרה”ק בעל מאור ושמש זי”ע / והגה”ק ר’ שמעון סופר זי”ע אב”ד קראקא בנו של מרן החתם סופר זי”ע‬
‫‪ ‬משם נוסעים לצאנז מקום מנו”כ של הרה”ק בעל דברי חיים זי”ע ובניו הק’ / והרה”ק ר’ אשר זאלקע זי”ע‬
‫‪ ‬משם נוסעים לרימנוב מקום מנו”כ של הרה”ק ר’ מנחם מענדל מרימנוב זי”ע / ותלמידו הרה”ק ר’ צבי הירש הכהן מרימנוב זי”ע‬
‫‪ ‬משם נוסעים לדינוב מקום מנו”כ של הרה”ק בעל בני יששכר זי”ע / ובנו הרה”ק ר’ יהושע מדינוב זי”ע‬
‫‪ ‬משם נוסעים ללאנצוט מקום מנו”כ של הרה”ק בעל זרע קודש מראפשיץ זי”ע / הרה”ק ר’ אלעזר מלאנצוט זי”ע בעל יודעי בינה‬
‫‪ ‬משם נוסעים לסאקאלאוו מקום מנו”כ של הרה”ק ר’ אלימלך מרודניק זי”ע / הרה”ק ר’ אלעזר מריישא זי”ע‬
‫יום ו’ עש”ק‬
‫בבוקר מקוה ותפלת שחרית בעיר ליזענסק‬
‫‪ ‬משם נוסעים לשינאווא מקום מנו”כ של הרה”ק בעל דברי יחזקאל זי”ע‬
‫משם נוסעים לפרעמיסלא ושם נלך לטבול במקוה חמה בעיר שהוכן במיוחד להנוסעים החשובים לכבוד השב”ק. אח”כ נעשה דרכנו למלון מפואר בעיר,‬
‫להתכונן בהכנה דרבה להאי שבתא דריגלא שבת קודש שלפני ההילולא קדישא. במשך היום של עש”ק יתקיימו מאורעות שונות במקום.‬
‫שב”ק‬
‫יום השבת קודש יתקיים אי”ה באוירא עילאה של התרוממות הנפש לכבוד ההילולא קדישא שחל ביום הראשון הבעל”ט, התפילות יתקיימו‬
‫ברגש עילאה בתוך קהל רוגשים חסידים ואנשי מעשה המתכוננים לטהר עצמם בשבת קודש פ’ פרה טרם יבואון להסתופף בצילא קדישא של‬
‫הצדיק יסוד עולם רבינו הק’ ר’ אלימלך מליזענסק זיע”א. סעודות שבת ייערוך אי”ה בהרחבה גדולה בבשר ודגים וכל מטעמים, להתענג‬
‫בתענוגים ברבורים ושליו ודגים, בצוותא חדא וברוב עם ובמשך הסעודות נזכה לשמוע דברי התעוררות לכבוד השב”ק והכנה ליומא דהילולא‬
‫קדישא מדרשנים חשובים ובראשם הגאון המפורסם פה מפיק מרגליות מו”ה שמואל דישון שליט”א מנהל מוסדות יד ישראל קארלין‬
‫סטאלין.‬
‫מוצש”ק‬
‫תיכף אחר הבדלה נתאסף כולנו בצוותא חדא לסעודת מלוה מלכה וסעודת ההילולא קדישא, ונזכה לשמוע דברי התעוררות לקראת עלי’ לציון הקדוש.‬
‫תיכף אחרי המלוה מלכה נוסעים אי”ה לליזענסק לציון הקדוש של אדונינו מורינו ורבינו הק’ הרבי ר’ אלימלך מליזענסק זיעועכי”א,‬
‫ונגיע שם אי”ה בערך כשעתיים קודם חצות הלילה, אמירת כל ספר תהלים בהתעוררות רב, במקהלות עם רבבות אלפי ישראל מכל קצוי תבל,‬
‫לעורר ולבקש רחמים על הכלל ועל הפרט להפקד בדבר ישועה ורחמים.‬
‫בשעה  00:2 באשמורת הבוקר נוסעים משם ללובלין והולכים מקודם לביה”ח הישן מקום מנו”כ של רבותינו הק’ מרן המהרש”ל זי”ע / הגאון ר’ יעקב‬
‫‪‬‬
‫פאללאק זי”ע / הגאון ר’ שלו’ שכנא זי”ע ]חותנו ורבו של הרמ”א זי”ע[ / הרה”ק החוזה מלובלין זי”ע‬
‫‪‬‬
‫משם נוסעים לעיר קאזניץ מקום מנו”כ של הרה”ק המגיד מקאזניץ זי”ע‬
‫‪‬‬
‫משם נוסעים לגור מקום מנו”כ של הרה”ק בעל חידושי הרי”ם זי”ע / הרה”ק בעל שפת אמת זי”ע‬
‫יום א’ פ’ ויקה”פ‬
‫נוסעים לווארשא ומשם חוזרים אי”ה לניו יארק ומגיעים בשטומ”צ ביום א’ פ’ ויק”פ‬
‫ויה”ר מלפני אבינו שבשבמים שנזכה בזכות כל הצדיקים הקדושים זיע”א להפקד בדבר ישועה ורחמים, ונזכה שנפעול ישועות‬
‫ונחמות לכל בית ישראל בכלליות ובפרטיות, עדי שנזכה בקרוב לישועתן ושמחתן של ישראל בביאת בן דוד משיחנו, ונעלה לציון‬
‫עיר קדשנו, ושם נזכה להראות עם כל הצדיקים והחסידים, במהרה בימינו אמן.‬
Special Nesiah To Kivrei Tzadikim In Poland
21 Adar 5770
Wednesday, March 3
Leaving
Thursday, March 4
Arriving
Throughout the day we will ‫ אי”ה‬be visiting the following places. (Circumstances permitting)
 Radishitz: R’ Yesucher Dov of Radishitz and his children: R’ Yisroel Yitzchok of Radishitz / R’ Yitzchok
Finkler
 Radomsk:
 Krakow: The Historic Rama Shul / The Old ‫ :בית החיים‬The Rama/ The Megale Amukos / The Bach / The
Tosfos Yom
Voshomesh / R’ Shimon Sofer (Son of the Chasam Sofer)
 Sanz:
 Rymanov:
 Dynov:
 Lanzut: The Ropshitzer Rav / R’ Eluzer of Lanzut
 Sokolov:
Friday,
Shachris and Mikvah In Lizhensk
 Schynova: The Divrei Yechskel
Traveling
on
Shabbos
An  uplifting  inspiring  shabbos  will  commence  with  generous,  appetizing  Shabbos  seudous  with  all
delicacies.
Motzei Shabbos
Melava
After Melava Malka we will travel to Lizhensk to the holy ‫ ציון‬of the Rebbe R’ Elimelech of Lizhensk.
At
 Lublin: The Maharshal / R’ Yakov Pollak / R’ Shulim Shachna / The Chozeh of Lublin
 Kozhnitz: The Kozhnitzer Maggid
 Ger: The Chidushei Harrim / The Sfas Emes
Sunday,
Traveling
השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.