האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הכנות קדחתניות למסע הקודש ‘א נסיעה קיין סטרעטין’

‍‍ל ניסן תשעז

ביוזמת “איגוד צאצאי הרה”ק מסטרעטין העולמי”

הכנות אחרונות למסע הקודש ‘א נסיעה קיין סטרעטין’ במלאת מאה שבעים ושלש שנים להסתלקותו של מרן רבינו הק’ הצדיק דמעיקרא רבי יהודה צבי מסטרעטין זיע”א לציונו הקדוש באהל שבבית החיים בסטרעטין בהאי יומא דהילולא קדישא אשר יחול ביום ראשון פר’ אמור י”א אייר הבעל”ט, ביוזמת האיגוד. כאשר בס”ד יצאו קבוצות נכבדות מארה”ק ומארה”ב, בראשות כ”ק מרנן האדמו”רים שליט”א ובהשתתפות חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי תבל.

כידוע גדולי דורו הפליגו לדבר בשבח וגדולת רביה”ק הצדיק דמעיקרא מסטרעטין זיע”א, ועוד בצעירותו כשעדיין היה שו”ב הרה”ק החוזה מלובלין אמר לו שיעזוב את מלאכת השחיטה כי תפילות ישראל מצפות שיעלה אותן. וכן הסמיכו הרה”ק רבי אורי מסטרעליסק כשהוא מניח עליו את ב’ ידיו וכשהוא קורא עליו בקול גדול ‘נביא אקים להם מקרב אחיך כמוך כמוך כמוך’. מן המפורסמות היתה קדושתו של רביה”ק מסטרעטין זי”ע עד שכל גדולי דורו היו מהללים ומשבחים אותו. וידוע שכאשר הגיע רבינו לבוטשאש יצא הרה”ק מבוטשאש לקראתו וכשראה את פני רבינו ברך בשם ומלכות ובקול גדול ‘אשר חלק מחכמתו ליראיו’. וכן העיד עליו קדוש ישראל מרוז’ין אשר ביכולתו לעשות מעשי הבעש”ט. ומפורסם מה שהעיד הרה”ק רבי שלום מרדכי הכהן מברז’אן זי”ע על רבינו, “כל העולם ידע גודל קדושתו ואלפי ישראל נהרו אליו”, כמו”כ ידועה עדותו של הרה”ק רבי מאיר מפרימישלאן זי”ע, שהעיד על רבינו בדורו, שהוא “שר התורה בדור הזה”.

כאמור, בימים אלו עמלים “איגוד צאצאי הרה”ק מסטרעטין העולמי” בשיתוף עם חברת “דרכי שלמה” על הפקת וארגון הנסיעה ההיסטורית לסטרעטין לקראת יומא דהילולא קדישא כאשר צוות עסקני ה’איגוד’ יצאו בימים האחרונים לעבר העיירה סטרעטין כדי לסיים את ההכנות הלוגיסטיות האחרונות לקראת ההילולא, כשרבים יבואו לפקוד הציון הק’ לרגל יומא דהילולא קדישא. כמו”כ נודע כי קבוצות נוספות מארה”ק ומחו”ל יבואו לפקוד הציון הק’ בימים שסביב ההילולא.

מסע הקודש ‘א נסיעה קיין סטרעטין’ יצא מארה”ק ביום ד’ ז’ באייר פרשת אחר”ק בשעות הערב, וביום ה’ יפקדו את ציוני הצדיקים במעזיבו’ז, בארדיטשוב, פולנאה, שפטיווקא, אניפולי, ואוסטראה. ובס”ד יעשו את השבת פר’ אחרי-קדושים בדינוב, וביום א’ יומא דהילולא קדישא יבואו לפקוד את ציונו הק’ של בעל ההילולא בעיירה סטרעטין שבאוקראינה. כאשר לאחר העליה לציונו הקדוש תתקיים בס”ד סעודת ההילולא המרכזית, ואי”ה לעת ערב ישובו משתתפי הנסיעה לארה”ק.

מהנהלת ה’איגוד’ נמסר כי נותרו מקומות ספורים להשתתפות בנסיעה והמעוניינים להצטרף מתבקשים לפנות לפל’ 052-719-2760 בהקדם.

ויהי רצון שזכות רבינו הק’ בעל ההילולא יגן על כל צאצאיו ועל כל ישראל. ונזכה להיוושע בדבר ישועה ורחמים. אכי”ר.

scaip_prevent_shortcode_addition:

category_sticky_post: 0





השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.