האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

איטליה: עבודות שיקום נרחבות בבית העלמין העתיק בעיר ליוורנו

‍‍ז אדר ב' תשעז

בבית העלמין העתיק בעיר ליוורנו שבאיטליה, הוחל בשיקום ושיפוץ מצבות הקודש של הצדיקים הגאונים זי”ע הטמונים בבית העלמין, לאחר שבמשך שנים, שלטה עזובה רבה בבית העלמין עקב פגעי הזמן וצוק העתים.

מתוך המבשר |ח׳ אדר תשע״ז | א. למל

העיר ליוורנו, השוכנת למערבה של איטליה, התפרסמה לפני מאות שנים כעיר מלאה חכמים וסופרים. בעיר היה בית דפוס יהודי גדול וידוע, ורבים מגדולי ישראל שלחו להדפיס את ספרם בבית הדפוס, ומהם אף באו אליו בעצמם כדי לעמוד על ההדפסה. לפי רישומי קורות העיתים הורשו יהודים להתיישב בעיר לפני כחמש מאות שנה ויחד עמהם הגיעו לעיר גם גדולי תורה וגאונים מופלגים אשר השפיעו עליה מאורם ומהודם, והורו ליהודי העיר את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

מעת לעת התיישבו בעיר גאוני עולם כמו רבי יצחק נוניס בילמונטי בעל ‘שערי המלך’ על הרמב”ם, ר’ מלאכי הכהן בעל מח”ס ‘יד מלאכי’ (כללי הש”ס) וגאונים נוספים, אשר הודות לפעילותם התורנית פיכו בעיר חיים של תורה ויראה, ולאחר אריכות ימיהם נטמנו בבית העלמין שבעיר.

כידוע בעיר התגורר הגאון הנודע רבי חיים יוסף דוד אזולאי, החיד”א זצ”ל, משלהי שנת תקל”ח ועד לפטירתו ביום י”א באדר תקס”ו. הוא גם נטמן בליוורנו ובשנת תש”כ הועלה ארונו לירושלים והוא נטמן בהר המנוחות. כיום מונה הקהילה היהודית בליוורנו כ־66 יהודים רב הקהילה היהודית הרב יאיר דידי, פעל גדולות ונצורות להצלת בית הקברות בליוורנו. ואולם, במשך השנים, מפני צוק העיתים, נזנח בית העלמין. מצבות החלו להתפורר, עצים ודשא כיסו את השטח, עד שקשה היה למצוא מצבות בסבך הגדול, ועזובה רבה שלטה בכל שטחו של בית העלמין.

פעילי ארגון אהלי צדיקים נטלו על עצמם את שיקום ושיפוץ בית העלמין, והחלו בשיפוץ ושיקום מצבות הקודש של רבים מהצדיקים הגאונים הטמונים בבית העלמין עתיק זה מצבות הצדיקים חודשו מחדש, כאשר לצד זה הוקמו על מקומם כעשרים מצבות של צדיקים שכבר נפלו לארץ, ולמול הקברים הוצבו מצבות חדשות בהן נרשם אלו גדולי עולם טמונים במקום.

בין הצדיקים שמצבותיהם שוקמו מחדש נמנים: הגה”ק רבי יצחק בן משה נוניס בילמונטי זי”ע, בעל ‘שער המלך’ על הרמב”ם. הגה”ק רבי יוסף בן רבי עמנואל אירגס זי”ע בעל ‘שומר אמונים’ הקדמון. הגה”ק המקובל רבי חנניה מזל טוב בן רבי יצחק חיים בונדי זי”ע, בעל ‘שיח יצחק’ על מסכת יומא. הרה”ק רבי מלאכי הכהן בן רבי יעקב הכהן זי”ע, בעל מחבר ספר ‘יד מלאכי’ (כללי הש”ס). הגה”ק רבי יהודה שארף זי”ע מרבני מצרים, שהיה רבו של הגה”ק רבי חיים די סילוא, ה’פרי חדש’ זי”ע, ועוד רבנים וגאונים נוספים.

כעת מקווים להמשיך את עבודות שיקום בית העלמין, כמו גם שיקום בית העלמין הנוסף בעיר, שגם הוא מלא וגדוש בצדיקים וטהורים שהאירו את עולמה התורני והיהודי של העיר ליוורנו המפורסמת

scaip_prevent_shortcode_addition:

category_sticky_post: 0

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.