האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הילולת בעל הוייגד יעקב מפאפא

‍‍ל שבט תשעז

הערב, אור לב’ אדר, יום ההילולה ה-76 של כ”ק הגה”ק רבי יעקב יחזקיהו זצוק”ל בעל ‘ויגד יעקב’ מפאפא, ייערכו סעודות הילולא וכינוסי חסידים ותלמידים בכל ריכוזי פאפא ברחבי תבל.

המבשר | א. פקשר | א׳ אדר תשע״ז

הגה”ק זצוק”ל היה בנו של הגה”ק רבי משה בן עמרם הערוגת הבושם מחוסט זי”ע אשר גידלו והסמיכו לכהן כמורה ורב בקהילות חשובות במחוז הונגריה.

בשנת תרס”ה התמנה לכהן כמרא דאתרא וריש מתיבתא בק”ק ליקאוו, עיר קטנה בסלובקיה, ובשנת תער”ב כשמלאו לרבינו שלושים שנה, נקרא לכהן פאר ברבנות צעהלים, שהיתה אחת משבע הקהילות המפורסמות בחבל בורגנלנד.

ובכך מילא מקום דודו הגה”ק בעל הקרן לדוד זצוק”ל שעבר לכהן באויברווישווא. בשנת תרפ”ד התיישב רבינו על כסא הרבנות בהוניאד. ומיד בבואו לכהן שמה, יסד ישיבה לתלמידים מבני הסביבה, והתחיל ללמדם תורה כאשר באמנה אתו מימים ימימה, ובחודש אלול תרפ”ח עבר רבינו הויגד יעקב לכהן בק”ק פאפא.
בהנהגתו הנפלאה נרקמו חיי העדה הקדושה עדת ישראל בפאפא, עפ”י המסורת הקדושה של רבני הונגריה. רבינו ייסד שם ישיבה בשם ‘עץ חיים’, וחיש מהר הפכה לאבן שואבת לכל בר בי רב החפץ להתעלות בתורה וביראה. תוך שנים מועטות יצא שמעו של ה”פאפער רב” בכל רחבי המ־ דינה כאחד מגדולי ומנהיגי הדור, ומאות חסידים נהרו לפאפא להסתופף בצילו בכל זמן ועת.
למעלה משלוש מאות בחורים ישבו בישיבתו הרמה, ושתו בה יא את דברו דברי הרבי. היתה זאת הישיבה החסידית הראשונה בהונגריה.

רבינו זצוק”ל הסתופף ודבק בצל מרנן אדמו”רי בית בעלזא זי”ע, ואף את תלמידיו הרבים חינך ושלח להסתופף בצילם. בימי עברה וזעם של המלחמה האיומה, חורף שנת ת”ש, גויסו חלק מתלמידיו לעבודת כפיה אצל השלטונות ההונגרים, וכאשר ביקשו תלמידיו שיזכור אותם, השיב להם רבינו: אילו הייתם אתם זוכרים אותי כ”כ, כמו שאני זוכר אתכם והיה טוב… ביום חמישי ראש חודש אדר תש”א, נתקף רבינו בחולי אנוש, ואמר למקורביו שיבקשו רחמים בעדו. ואכן מיד התאספו כל תלמידי הישיבה ובני הקהילה, ובקעו רקיעים לרופא חולי עמו, שירפא את רבם רועם ואביהם. ואף המונים יצאו לחוסט להתפלל על ציון הקודש של הערוגת הבושם זי”ע לרפואת בנו. אך ביום השבת פרשת תרומה, ב’ אדר תש”א, ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, ונטמן ברוב כבוד
באוהל בפאפא.

מחר יערוך נכדו ממשיך דרכו כ”ק מרן אדמו”ר מפאפא שליט”א את שולחנו הטהור וסיום ששה סדרי משנה בהיכל ביהמ”ד הגדול דחסידי פאפא בוויליאמסבורג. כמו כן בביהמ”ד פאפא ברחוב חגי ירושלים תיערך סעודת הילולא בהשתתפות זקני התלמידים בראשות נכדו האב”ד הגר”מ סופר שליט״א.

יצויין, כי קבוצה גדולה של חסידי פאפא יצאו להונגריה בראשות הגה”צ רבי מאיר גרינוואלד שליט”א דומ”צ דקהל פאפא וומ”ס להשתטח על ציון הק’.
בבוקר ההילולא יתפללו שחרית בבית מדרש ‘עץ חיים’ של רבינו, ולאחריה תיערך סעודת הילולא במקום אשר פעל רבינו בעל ההילולא זי”ע קדושה.

category_sticky_post: 0

Tags:

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.