האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

סגולת התשיעית שבתשיעית: תפילת גדולי ישראל

‍‍ז כסלו תשעז

בשעה התשיעית שבשנה התשיעית יתקיים מערך תפילות אדיר, בעת רצון הנדיר שיחול ביום שישי ט׳ כסלו הקרוב

מאת משה מושקוביץ | קברי צדיקים | ו׳ כסלו תשע״ו

רבני קופת העיר יעתרו התפילה עבור תורמי הקופה, הרב אדלשטיין במסר מיוחד לרגל השנה התשיעית למחזור הגדול, דבר שרק קורה אחד ל-28 שנים.

הזמן המסוגל יחול ביום שישי ט׳ כסלו תשע״ז היינו ביום התשיעי שבחודש התשיעי, בשעה התשיעית ונקבע לשעה 13:44 עד 13:53 תשע דקות בדיוק זמן זה הינו עת רצון מיוחד כמבואר בספרי המקובלים

התפילות יתקיימו בארץ: כותל הערבי, רחל אמנו, רשב״י, קבר דוד, השלה הקדוש, הארי הקדוש, האור החיים, הפרי חדש, הרש״ש, המהריל דיסקין, שמעון הצדיק, שמואל הנביא, ר׳ יונתן בן עוזיאל, ר׳ יוחנן הסנדלר, רבי מאיר בעל הנס, החיד״א, רבי פנחס בן יאיר, רבי עקיבא, ר יוחנן בן זכאי, בניהו בן יהוידע, בית יוסף, אלשיך הק׳, ר לייב בעל הייסורים, רמב״ם, חזון איש, מוהר״א מבעלז, הרב מבריסק, הגאון מטשעבין, בעל הקהילת יעקב, אבי עזרי, הגרי״יש אלישיב, הגרמ״י לפקוביץ, האדמור מוויזניץ, הגר״ע יוסף, הגר״ז וואזנר, ובית השונמית.

בתפוצות: הרמ״א בקרקוב, בציון הבעש״ט במזיבוז, בציון החתם סופר בפרשבורג שבסלובקיה, בציון המהר״ל מפראג בפראג שבתכיה, בציון הרמ״ע מפאנו בפדובה שבאיטליה, בציון הגר״א מווילנא, בציון הבעש״ט ממיכלשטאט במיכלשטאט שבגרמניה, בציון החפץ חיים בראדין שבבלרוס, ובציון האדמור משאץ שבלונדון אנגליה.

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.