האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

פולין: התגלה ציונו של הרה”ק רבי אברהם יהושע העשיל מלאיעוו זי”ע

‍‍טו אדר א' תשעו

מתוך המבשר | א. למל | ט״ו אדר א׳ תשע״ו

לאחר עמל ויגיעה רבה התגלה ציונו הק’ של הרה”ק רבי אברהם יהושע העשיל מלאיעוו זי”ע, בעיר קארטשעוו הסמוכה לעיר המרפא אוטוואצק.
לפני כשנה ומחצה, במלאות מאה שנים להסתלקותו פורסמה בקשה לעזר וסיוע חשיפת מקומו המדויק של הציון ועזרה בפעילות גידור המקום, בניית האוהל וחידוש המצבה. הבקשה נענתה ועדויות מוסמכות קבעו את מקום הציון. הרה”ק רבי אברהם יהושע העשיל זצוק”ל היה בנו של הרה”ק רבי מרדכי מלאיעוו–טשערנאביל זי”ע בנו של הרה”ק רבי מנחם נחום זצוק”ל בן הרה”ק רבי אהרן מטשערנאביל זי”ע.
הוא ניהל עדה קדושה בעיר טשודנוב, אך בעבור שנה נסתלק אביו ועקר מושבו לעיר הגדולה ‘מאזיר’ שבפלך מינסק ברוסיה הלבנה, אמנם שמו נשאר לזכרון בשם ‘דער טשודנובער רבי’.

בשנת תרע”ד חלה, והיה צריך לנסוע לוינה. לצורך כך היה צריך להצטייד בפספורט כדי לצאת מרוסיה לאוסטריה ולשם כך נדרשו לצלם תמונת דיוקנו, אך התנגד לכך בכל תוקף באומרו: “איני מסכים בשום אופן שח”ו יורידו ממנו את ה’צלם אלקים'”.
בלית ברירה ביטלו את הנסיעה ובמקום כך נסע לעיר המרפא אוטוואצק השוכן באזור “קונגרס פולין” שהיה אז תחת שליטת רוסיה, אך לא ארכו הימים, ונפטר בח”י תמוז תרע”ד והוא בן נ”ד שנים בלבד, ומנוחתו כבוד בעיירה “קארטשעוו” הסמוכה, ואוהל מיוחד הוקם על קברו.
בהתגעש עולם בימי המלחמה הנוראה, חרב האוהל בידי הנאצים ימ”ש ולא נותר למו שריד ופליט, העדות האחרונה שנשתמרה מחלקת מחוקק ספון הינה מביקורו של כ”ק מרן אדמו”ר מטשערנאביל זצוק”ל במקום, בעלותו בשנת תרח”צ להשתטח על קברי אבות להעתיר לשלום אביו האדמו”ר רבי חיים יצחק זצוק”ל, בשעה שנאסר בידי הרשעים הקומוניסטים ימ”ש.

בשנים האחרונות, חלצו חושים מספר עסקנים, וייסדו את ארגון “זכות אבותינו” במטרה קדושה לאתר ולגלות מקום מנו־ חתם של האדמו”רים צדיקי בית טשערנאביל ולהציב להם מצבה כראוי לכבודם.
משך השנים צברו חברי הוועד נסיון מוכח ועשיר בתחום מתוך פעולתם הענפה במרחבי פולין ואוקראינה, ובסייעתא דשמיא זכו כבר לבנות אוהל על ציון הקודש של הרה”ק רבי מרדכי מלאיעוו-טשערנאביל זצוק”ל, אבי רבנו, בעיר שדה לבן שעל יד קייב.
לאחר פעילות נמרצת ורבת חתחתים שחצתה גבולות וימים, בניצוחו של הרה”צ רבי נפתלי צבי היילפרין שליט”א חדב”נ כ”ק מרן אדמו”ר מטשערנאביל שליט”א ורב דק”ק טשערנאביל בירושלים עיה”ק, שאף היטלטל בדרכי פולין זה פעמים מספר כדי לדלות כל בדל מידע אפשרי ולאתר עדויות שונות על המקום המדויק של אוהל רבנו, גילה זה עתה את מקום מנוחת זקנו הגדול והקדוש.
בשיחה עם ‘המבשר’ מספר הרב הלפרין את מסע העמל אשר בס”ד הביא לגילוי המופלא “בהוראת מורי חותני כ”ק מרן אדמו”ר מטשערנאביל שליט”א קיבלתי על עצמי את מלאכת הקודש להציב שם ושארית לרבינו הק’.

כפי שידענו במסורת, נטמן רבינו בקראטשאוו, אך כדי לחזק הידיעה, נפגשנו עם עוד זקני חסידים, ביניהם הרבנית מיליקובסקי תליט”א אם כ”ק מרן אדמו”ר מאמשינוב שליט”א, שעוד זוכרת את קורות הימים ההם בהתגורר אביו כ”ק אדמו”ר רבי מאיר’ל מאמשינוב זצוק”ל באוטוואצק, שם היה משכן רבינו בתקופה האחרונה, ואף היא העידה מזכרונה כי רבינו נסע לקראטשאוו לצורכי רפואה ושם נטמן באוהל מיוחד שהוקם בבית החיים בעיר.
“נסענו למקום, וגילינו שיש שם שני בתי קברות, התחלנו לחפש בבית החיים החדש, אך לפי כיתובי המצבות הבנו שרבינו לא קבור במקום זה, כי כל תאריכי המצבות הם מהשנים האחרונות. “במרכז העיר שוכן בית החיים העתיק, שם גילינו עצמות רבות המתגוללות על האדמה בבזיון נוראי, ליקטנו העצמות וקברנום בקבר ישראל כראוי.

התחלתי לחקור ולדרוש אצל השכנים הזקנים. מול בית החיים מצאנו גוי זקן שאביו גם גר באותו בית, והוא זכר בבירור שבבית החיים היו שני אוהלים של רבנים יהודיים, ואף נכנס איתנו למקום והצביע על מיקום שני האוהלים.

לאחר מכן מצאנו עוד גויה זקנה שאף היא הגיעה איתנו לבית החיים, והראתה באותו מקום את שני האוהלים.
לאחר שכבר היו בידינו שני עדויות, נפגשתי עם ראש העיר של קורטשוב. הראיתי לו מסמכים שבמקום נקבר סבי, והיות והמקום מוזנח, ועצמות מתגוללות על הריצפה, אני מבקש אישור לגדר את המקום, על חשבוננו.
לאחר מספר שבועות הגיע תשובה מלשכתו על אישור גידור המקום, אבל בתנאים מכובדים וראויים.
בעזרת נדיבי עם חסידי טשערנאביל מכל רחבי העולם השקענו גדר גדול ומכובד, להנאת ראש העיר, שיצא למקום, בחן את הגדר ומיד נתן את אישורו לבנות אוהלים וכל מה שצריך בתוך תחום בית העלמין.

כשישבנו על התכניות של בניית האוהלים, הורה כ”ק מרן האדמו”ר שליט”א שלא יסמכו רק על עדויות הגויים, אלא נתאמץ למצוא לפחות עדות ישראל אחת, שיעיד על מקום האוהלים שם. ואכן, בסייעתא דשמיא מצאנו יהודי קשיש באיזור, שאף הוא ירד איתנו לבית העלמין והצביע לנו על מקום שני האוהלים, כפי שהראו שני הגויים בתחילה. אך גם בזה לא נרגענו. קיבלנו מארכיוני שלטונות ארה”ב תצלומי אויר של האיזור מלפני המלחמה, ונפגשנו עם חוקר ותיק ומוחה שסימן לנו לפי התצלומים, היכן לדעתו היו אוהלים.
עם כל המסמכים האמורים טסנו עם מומחה גדול לקראטשאוו, ולאחר בדיקות מעמיקות סימן על אותו מקום שעליו העידו הזקנים שכאן היה אוהל אחד ולידו עוד אוהל. לבקשתנו הגיע לעיר המומחה הותיק הרב ישראל מאיר גבאי יו”ר אהלי צדיקים אשר ידיו רב לו בחידוש ובגילוי בתי חיים ומקום מנוחת הצדיקים באוקרינה ופולין, וכשבדק את הממצאים הזמין מומחה גדול יותר מאוקראינה שאף הוא הגיע עם מכשירים לאיתור אוהלים וקברים, וכולם כאחד העידו לשביעות רצוננו על מקום האוהלים.
את הנקודה החשובה ביותר לא הצלחנו לגלות, מי נטמן באוהל זה ומי באוהל השני, וכשביקשנו לבנות אוהל גדול על כל השטח של שני האוהלים המקוריים, חיוו כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א את דעת קדשו, כי אולי בין האוהלים נטמנו יהודים פשוטים, שאינו לפי כבוד הצדיקים לנוח באוהל אחד עימם, על כן לא יבנו אוהל, אלא יגדרו בגדר מיוחד סביב מקום האוהלים, ובאמצע יבנו מצבה גדולה עם הכיתוב על מנוחת רבינו הק’ מלאיעוו וכו’.
חסדי השם כי לא תמנו,הצלחנו לסיים את בניית המצבה, ובקרוב יתוכנן בעז”ה נסיעה רבתית של אנ”ש חסידי טשערנאביל לעלות למקום מנוחת הצדיק ולהחזיר העליה ליושנה, כפי שהיו עולים בשנים קדמוניות, להעתיר ולזכות לישועה ורחמים בזכותו הגדולה.

category_sticky_post: 0

תגובה אחת אל “פולין: התגלה ציונו של הרה”ק רבי אברהם יהושע העשיל מלאיעוו זי”ע”

  1. יהושע זילברברג says:

    למה לא הבאתם תמונה של המצבה החדשה והגדר?
    תמונה אחת שווה אלף מילים!

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.