האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הונגריה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טעט

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טעגלאש

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאקאי

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאלשעווע

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

טאב

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ויטקא

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ווערפעלעט

בית החיים ווערפעלעט המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

ווייצען

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

האדהאז

בית החיים המשך קריאה

פורסם ב- הונגריה ב ‍‍כ כסלו תשע

דעריטשקע

בית החיים המשך קריאה