האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הילולת ר׳ הערצקלי מראצפערט בעיירה ראצפערט שבהונגריה

‍‍ח תשרי תשף

הערב אור ליום טבתשרי ערב יום הקדוש, חל ים ההילולה ה– 122 של הגהק רבי נפתלי הירצקא הלוי מראצפערט זיע, אב״ד ראצפערט ואלפים מישראל שיחרו לפתחו, והסתלק בשנת תרנ״ח


חיים לייפר | צדיקים.נט | ח׳ תשע תש״פ


בעל ההילולה נודה לתלמיד מובהק של הרהק רבי צבי הירש מליסקא זיע בעלאך פרי תבואהזיע, וכן אצל הגהק בעל המנוחת אשרזיע מטעשנגער וראה בו אחד מרבותיו, וכן היה תלמיד של הרהק

רבי משולם פייש זיע מטאהש.

נודע מאריות החבורה של מנהיגי החסידות שגדלו במדינת הונגריה, יחד עם רעיו גדולי עולם הגהק בעלאמרי שפרזיע מדאראג, הגהק רבי ישעיה מקערעסטיר זיע, הגהק בעל הבית נפתליזיע ממאד, הגהק בעל השם שלמהזיע ממונקאטש, הגהק רבי יהושע פאלק ביכלר מסעטשין זיע, הגהק רבי שרגא פייש הלוי יונגרייז זיע מסעטשא, הגהק בעל האפסי ארץמנאנאש זיע, הגהק רבי שאול רוזנברג זיע מקאליב, ועוד רבים.

בעל ההילולא נודע בשגב קדושתו בחיי חיותו, והרהק בעל הדברי חייםזיע מצאנז היה שולח אליו יהודים שהיו זקוקים לישועה, והוא פעל עבורם רפואות וישועות.

בהיות ששמו התפרסם בכל הגלילות, באו לפני גם ערלים מהסביבה להיוושע בדבר ישועה, ובעקבות זאת שלח לשאול את הגאון רבי עמרם בלום זיע בעל הבית שערים‘, האם מותר לו לסייע אף לנכרים הבאים להתדפק על שעריו.

לאחר פטירתו נהגו לעלותלציונו אלפים מכל רחבי הונגריה, בכדי להעתיר על הציון לקראת השנה החדשה, שהרי יומא דהילולא חל בערב יוהכ, ויהודים ניצלו את ההזדמנות לעלות ולהעתיר על דבר ישועה ורחמים בימים המקודשים הללו, עד שאמרו כי בראצפערט ערב יום הקדוש הוא מעין יום הקדוש, כפי שהיה נראה עקב התפילות הרבות שנשפכו כמים על הציון הקדוש.

מתוך כל יהודים הללו היו רבים שנותרו לעשות את היום הקדוש בראצפערט, ושם אכן התקיימו התפילות ברוב עם

בשנת תשעג כבר הוכן מקום לתפילה לאחר שנרכש הבית הסמוך לבית החיים, שם הוכן היכל תפילה גדול וכן מקוה טהרה, ורבים מאלו שפקדו את הציון ביום ההילולא נותרו להתפלל אף ביום הקדוש בבית המדרש החדש והגדול בראצפערט.

משנה לשנה גדל והולך זרם הבאים לראצפערט ליום ההילולא טבתשרי, וליום הקדוש שלאחריו. הקבוצה הגדולה והמרכזית, שמונה כמה מאות איש, יוצאת איה היום יום חתשרי יום שאומרים בו סליחות שלוש עשרה מידות, והם יעברו על הדרך איה בציונו של הגהק רבי שמעון אופנהיימר זצוקל שיומא דהילולא שלו חל בחבתשרי, והוא טמון בבית החיים בבודפסט, לאחר מכן יעברו בעיר אוהעל לכבוד יומא דהילולא של הרהק בעל האריה דבי עילאיזיע שחל אף הוא ביום זה, וסליחות שלוש עשרה מידות ייערכו איה על הציון באוהעל של בעל ההילולא הטמון סמוך לחותנו הרהק בעל הישמח משהזיע מאוהעל.

לאחר מכן תמשיך הקבוצה לעיר ליסקא לציונו של הרהק בעל האך פרי תבואהזיע, ימשיכו לקערעסטיר ויעתירו על ציון הרהק רבי ישעיה מקערעסטיר זיע, תשליך ייערך על נהר הבאדראג הידוע בעיר קערעסטיר, וימשיכו לראצפערט לסעודת הילולה ויישארו לחוג את יום הכיפורים סמוך ונראה בבניני ההכנסת אורחים הסמוך לבית העלמין

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.