אלכסנדר מזולקוב "תבואות שור"
כ"ז שבט תצ"ז
פרטים נוספים
רבי שבתאי בעל הש”ך
א' אדר א' תכ”ג
פרטים נוספים
רבי יצחק אייזיק מקאמארנא
א' אדר תק”ס
ר' ברוך מגורליץ
א' אדר תרס"ו
פרטים נוספים
ר' יעקב יחזקיה מפאפא
ב' אדר תש"א
פרטים נוספים