ר' מנחם מעדיל מבאר תלמיד הבעש"ט
י"ב סיוון תקכ"ה
ר' יצחק אייזיק "חקל יצחק מספינקא הי"ד
י"ג סיוון תש"ד
ר' חיים מוואלוזין
י"ד סיוון תקפ"א
ר' יצחק מפוזנא רבו של הרמ"א
ט"ו סיוון תמ"ה
ט"ו סיוון