ט' תשרי
ר' שלום שרעבי - הרש"ש
י' תשרי תקל"ז
פרטים נוספים
ר' שלום אליעזר מראצפערט הי"ד
ט"ז תשרי תש"ד
פלא יועץ
כ' תשרי
פרטים נוספים
רבי אברהם אייגר מלובלין ב”ר יהודה לייב
כ"ב תשרי תרע”ד