בעל הקרבן נתנאל
כ"ט ניסן תקכ"ט
ר' שמעלקא ב"ר צבי הירש מניקלשבורג
א' אייר תקל"ח
ר' ישעיה מקערסטיר
ג' אייר תרפ"ה
ר' יוסף ב"ר מאיר "פרי מגדים"
ד' אייר תקנ"ב
ר' צבי ב"ר יעקב "חכם צבי"
ה' אייר תע"ח