ר' שמעון גרינפעלד המהרש"ג
י"ט שבט תר"צ
פרטים נוספים
רבי לייב המוכיח מפולנאה
כ"א שבט תקל”ט
פרטים נוספים
רבי שמעון אופנהיים
כ"ב שבט תרי"א
פרטים נוספים
רבי יהושע רוקח מבעלזא
כ"ג שבט תרנ”ד
פרטים נוספים
רבי דוד ממיקולייב
כ"ה שבט תק"ס
פרטים נוספים