ר' יצחק יעקב ווייס גאב"ד ירושלים
י"א סיוון תשמ"ט
ר' מנחם מעדיל מבאר תלמיד הבעש"ט
י"ב סיוון תקכ"ה
ר' יצחק אייזיק "חקל יצחק מספינקא הי"ד
י"ג סיוון תש"ד
ר' חיים מוואלוזין
י"ד סיוון תקפ"א
ט"ו סיוון