כ"ו כסלו
באר מיים חיים
כ"ז כסלו תקע"ג
פרטים נוספים
כ"ח כסלו
ר' ישראל מהוסיאטין
כ"ט כסלו תש"ט
ל כסלו