ר' משה חיים לוצאטו "רמח"ל"
כ"ו אייר תק"ז
ר' אליעזר זאב ב"ר מאיר מקרטשינף
כ"ז אייר תש"ד
שמואל הנביא בן אלקנה
כ"ח אייר ב"א תתפ"ב
פרטים נוספים
ר' מאיר מפרמישלאן
כ"ט אייר תר"י
ר' חיים ב"ר יוסף ויטל
ל אייר ה- ש"פ