האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "שם משמואל"

פורסם ב- פולין ב ‍‍ו חשון תשעא

סוכוטשוב

בית העלמין בסוכוטשוב המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍כד טבת תשע

שם משמואל

רבי שמואל ב”ר אברהם מסוכטשוב שם משמואל המשך קריאה