האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

הודעות שתייגת "קראקוב"

פורסם ב- פולין ב ‍‍כג חשון תשעב

בית העלמין החדש בקראקוב

בית העלמין החדש בקראקוב | כתובת בית העלמין | שמות הצדיקים הקבורים בבית העלמין המשך קריאה

פורסם ב- צדיקים ב ‍‍כו סיון תשע

מאור ושמש

ר’ קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין בן ר’ אהרן הלוי נולד בניישטאדט *   *   *   *   * רבותיו: ר’ אלימלך מליזנסק , החוזה מלובלין, ר’ מנחם מענדיל מרימנוב *   *  ... המשך קריאה

פורסם ב- קהילות יהודיות ב ‍‍יד סיון תשע

הקהילה היהודית בקראקוב

הקהילה היהודית בקראקוב המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

בתי עלמין קראקא

בתי העלמין בקראקא המשך קריאה

פורסם ב- פולין ב ‍‍כז כסלו תשע

ביה”ח הישן קראקוב

ביה"ח קראקא המשך קריאה